Tåke forsinker flytrafikken

Tåke fører til forsinkelser inn og ut fra Oslo lufthavn, ifølge flyselskapene. Også på Kristiansand lufthavn Kjevik, Stavanger lufthavn Sola, Bergen lufthavn Flesland og Sandefjord lufthavn Torp er det tåke.