Vil fordele sykepleiernes oppgaver på flere

– Umulig, mener fylkesleder i Sykepleierforbundet.

Mannlige sykepleiere

SYKEPLEIERMANGEL: Det vil bli en betydelig økning i antall krefttilfeller om noen år. En av de store utfordringene vil være sykepleiermangel.

Foto: colourbox.com

Før det har gått 15 år kan vi ha 69 prosent flere krefttilfeller hvert år blant personer over 70 enn hva vi har i dag, skriver VG og viser til Kreftregisterets beregninger.

I lys av utviklingen vil en av de største utfordringene være sykepleiermangel.

– Med den økningen som kommer, er det vanskelig å se for seg hvordan man skal løse dagens oppgavefordeling på sykehusene. Det betyr at man må være fleksible. For eksempel kan kanskje andre yrkesgrupper gjøre noen av de oppgavene som sykepleierne gjør i dag, sier Per Veidal, fagdirektør ved Sykehuset i Vestfold.

Forberedt

Økningen henger blant annet sammen med moderne kreftbehandling, som gjør det mulig for mange flere å leve lenger med kreftdiagnosen. Det handler også om at befolkningen blir eldre.

Fagdirektør Veidal er forberedt på at det kommer en betydelig økning i antall krefttilfeller.

– For det første har vi jobbet systematisk de siste årene gjennom noe som vi har kalt kreftsatsingen. Vi har prioritert ekstra budsjettmidler til oppbemanning med blant annet koordinatorer for kreft. Vi har jobbet med de såkalte pakkeforløpene for strømlinjeformet behandling for å forberede oss på det som kommer, sier han.

– Må være autorisert

Lisbeth Rudlang.

KOMPETANSE: Lisbeth Rudlang, fylkesleder i Sykepleierforbundet i Vestfold, sier at det er viktig at pasientene får den beste kompetansen. – Derfor må unge mennesker og andre søkere stimuleres til å søke på sykepleierutdanningen, sier hun.

Foto: Norsk Sykepleierforbund

Lisbeth Rudlang, fylkesleder i Sykepleierforbundet i Vestfold, sier at Veidals forslag om at andre yrkesgrupper kan jobbe som sykepleiere, er umulig.

Hun påpeker at det er viktig å ha kompetente sykepleiere.

– Ingen kan jobbe som autorisert sykepleier uten å være autorisert sykepleier, og hva som menes med andre yrkesgrupper, er jeg litt usikker på. Det er pasientenes behov for kompetanse som er gjeldende, sier Rudlang.

– Men vi vet at det finnes mange dyktige hjemmepleiere og helsefagarbeidere som har en slags videreutvikling innen kreftomsorg, legger hun til.

Oppfordring til politikerne

Rudlang mener at det er viktig å lytte til markedet og etterspørselen, og håper politikerne tar stilling til utviklingen slik at vi kan gå rustet inn i fremtiden.

– Vi snakker om noen fremskrevne tall ganske langt inn i fremtiden. Det er da min oppfordring til politikere og beslutningstakere er at man må la markedskreftene råde. Det må bli etablert et tilstrekkelig antall utdanningssteder og yrket må gjøres mer attraktivt, understreker hun.

På nåværende tidspunkt er det 10 000 sykepleiere som jobber innen andre yrkesfelt.

– Vi har altså et potensial, og det er viktig å bruke de mulighetene vi har, sier Rudlang.