Svart arbeid i byggebransjen

Over 20 milliarder norske kroner i kontanter kan ikke redegjøres for. I dag møtes politiet, byggebransjen, NHO og flere andre instanser i Vestfold til konferanse for å diskutere svart arbeid i byggebransjen. Norge har 50 milliarder i kontanter som til enhver tid bytter hender i Norge, men enorme summer er altså utenfor myndighetenes kontroll, sier Thormod Hansen fra NHO.