SV: Lars Egeland

Kampen mot barnefattigdom og økte forskjeller blir den viktigste for SV i den kommende perioden. Førstekandidat Lars Egeland vil også at mange av rutene fra Torp skal erstattes lyntog.

Profilbilde av Lars Egeland.

Lars Egeland er førstekandidat for SV i Vestfold. Han er 59 år gammel og bor i Tønsberg.

Foto: Vestfold SV

Bane NOR og kommunene er ikke enige om Vestfoldbanens framtidige trase gjennom Tønsberg. Hvordan bør konflikten løses uten å skape vesentlige forsinkelser i prosjektet?

– Kommunene Nøtterøy og Tønsberg har bedt om at det såkalte Jarlsberg-alternativet blir utredet i tillegg til de to alternativene som Bane NOR har foreslått, altså Slottsfjellsalternativet og Nøtterøyalternativet. Det har Bane NOR akseptert, og det er fornuftig. Så har Nøtterøy og Tønsberg med følge av stortingsrepresentanter/kandidater for Frp, H og Ap gått til kamp mot utredning av Nøtterøyalternativet som er det eneste alternativet som gir oss fortsatt stasjon i bysentrum. Det er veldig spesielt at stortingskandidater går til kamp mot at vi skal få mer kunnskap. Etter min mening må alle de tre alternativene utredes og så kan vi i ro og fred velge mellom dem når vi har mer kunnskap.

Torp lufthavn har vært kritisk til både flypassasjeravgiften og avgiftene til Avinor. Hvilke betingelser bør private lufthavner som Torp få?

– SV vil ha en flypassasjeravgift på flystrekninger der det går tog, og vi vil øremerke pengene til utbygging av lyntog. Vi ser heller ingen grunn til at Torp skal få lettelser i avgiftene. Torp er en populær flyplass for Vestfold, men på sikt vil vi at rutene innenlands i stor grad skal erstattes av tog.

Stortinget har vedtatt å slå sammen Vestfold og Telemark. Samtidig har Buskerud klaget på vedtaket om Viken-sammenslåingen. I hvilken grad bør det gjøres en ny vurdering av fylkessammenslåingene?

– Hvis SV får det som vi vil, vil fylkessammenslåinga bli omgjort så snart valget er over. Regionreformen er en meningsløs reform så lenge den ikke tar utgangspunkt i nye oppgaver til regionene, men bare går ut på å få færre fylker.

På hvilken måte bør trafikken gjennom byene reduseres for å bedre miljøet?

– SV beklager at regjeringa med støttepartier har utsatt bygginga av dobbeltspor gjennom Vestfold til Porsgrunn. Utbygging av en effektiv jernbane er viktig for å redusere trafikken. I tillegg har SV i forslag i Nasjonal Transportplan lagt inn betydelig økte midler til bymiljøpakker, som også vil omfatte Vestfold og som skal kunne finansiere en vesentlig satsing på kollektivtrafikk og sykkelveier. Dette må følges opp med trafikkregulerende tiltak med bilfrie sentrumsområder, mindre parkering osv. Det vil innebære at byene i Vestfold vil bli triveligere med plass til flere folk i gatene når det blir færre biler.

Hva mener du er den viktigste saken for Vestfold i kommende stortingsperiode?

– Det er de økte forskjellene. I Vestfold vokser nå 5100 barn opp i fattige familier. Det er barn som ikke får de samme mulighetene som andre barn. Samtidig blir noen stadig rikere. Det viktigste tiltaket for å hjelpe barna i fattige familier er å indeksregulere barnetrygda. I tillegg vil vi ha et skattesystem som gir lettelser til de med inntekter under 600.000 og som øker skatten for de rikeste som har fått skattelettelsene til de blåblå.