NRK Meny
Normal

SV går til kamp mot konkurranseutsetting

SV forbereder seg til valgkampen neste høst med å samle inn erfaringer med konkurranseutsetting av offentlig sektor.

Audun Lysbakken hos Myrsnipa

Marianne Bøe, leder for Myrsnipa, forteller om sitt arbeid til SV-leder Audun Lysbakken og Lars Egeland, leder av Vestfold SV.

Foto: Aina Indreiten / NRK

Mindre privatisering, konkurranseutsetting og kontroll av ansatte blir et viktig tema for SV i kommunevalget neste år.

For å samle erfaringer i hvordan konkurranseutsettingen påvirker velferden vår reiser SV-leder Audun Lysbakken Norge rundt på det han kaller "Tillitsreformkampanjen".

Mandag var han hos Kirkens Bymisjon i Vestfold for å høre om deres erfaringer.

– Økende frustrasjon over rapportskriving

Hos Kirkens Bymisjon fikk Lysbakken høre om flere gode tiltak, blant annet FRI, et tiltak som hjelper gjengangerkriminelle og Myrsnipa, et samlingssted for barn og foreldre som ikke lenger har den daglige omsorgen for barna.

– Jeg vet at det er en økende frustrasjon blant Kirkens Bymisjon sine ansatte over konkurranseutsettingen som brer om seg i norske kommuner. Det gjør at de ikke har den nødvendig trygghet for at de får forsette med de tiltakene de driver, samtidig må de bruke fryktelig mye tid på søknadsskriving og rapportering, sier Lysbakken.

Kirkens Bymisjon i Vestfold mistet støtten de hadde fra Tønsberg kommune til FRI. Den gang ble de reddet av at næringslivet sponset driftsstøtten. I tillegg bruker de mye ressurser på å skrive stønader og rapporter.

– FRI er delfinansiert gjennom fem ulike departementer og direktorater som alle skal ha sine søknader om støtte, og rapporter om hvordan pengene er brukt, på ulike skjemaer og til ulike tider, sier daglig leder i Kirkens Bymisjon, Anders Pladsen.

Han ønsker seg mer forutsigbarhet i finansieringen av tiltakene de driver..

– Vi bruker 1–2 årsverk en periode hver høst og vår til søknader og rapportskriving. Dette er tid vi gjerne skulle brukt på brukerne våre, sier Pladsen.

Artikkelen fortsetter under bildet

Audun Lysbakken og Kirkens Bymisjon

SV-leder Audun Lysbakken besøkte Kirkens Bymisjon i Vestfold på sin tillitsreformturné. Fra venstre: Anders Pladsen, Helen Larsen, Audun Lysbakken, Lars Egeland, Per Jahnsen, Sissel Kaasa og Marianne Bøe.

Foto: Aina Indreiten / NRK

– Alternativ til konkurranseutsetting

Tillitsreformen er SVs alternativ til konkurranse og privatisering. Erfaringene de får med seg på sin tillitsreformturné skal brukes i kommunevalgkampen neste år.

– Vi er i ferd med å skape oss et målstyrt monster av voksende byråkrati i deler av velferdsstaten vår, mens fagfolkenes tid til å hjelpe mennesker blir mindre og mindre. Det synes jeg er en forferdelig utvikling, sier Lysbakken.

Han sier SV vil ta et knallhardt oppgjør mot konkurranse- og markedsideologien i offentlig sektor.

– Vi må redusere kontroll- og tilsynskravene og ha tillit til at de ansatte gjør jobben sin, sier Lysbakken.