NRK Meny
Normal

Streikekonflikt ved Farris Bad

LARVIK (NRK): Ledelsen ved hotellet truer med oppsigelser for ansatte som har meldt seg inn i fagforeningen etter 6. april. Fellesforbundet mener disse medlemmene også er i streik. NHO Reiseliv sier ledelsen har sitt på det rene.

Streikevakter utenfor Farris Bad

STREIKEVAKTER: Utenfor Farris Bad i Larvik.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Jeg beklager at den situasjonen har oppstått at direktøren her truer ansatte med oppsigelse om de ikke kommer på jobb. Det er organiserte folk som vi har tatt ut i streik og som ledelsen benekter, sier Rune Samuelsen som er leder for Fellesforbundet i søndre Vestfold.

– Det syntes vi er leit. Vi har gitt ledelsen beskjed om at Fellesforbundet stopper dem fra å gå på jobb. Det er ikke medlemmene som nekter å gå på jobb. Det er Fellesforbundet som nekter dem, forklarer Samuelsen.

Ulovlig fravær

I en e-post NRK har fått tilgang til skriver ledelsen ved hotellet at «arbeidstakere som ble meldt inn etter den 06.04 har ikke bare rett, men også plikt til å stille på jobb i henhold til vaktliste.»

Videre står det at å ikke møte opp vil bli sett på som ulovlig fravær og at dette vil føre til reaksjoner fra arbeidsgivers side, i ytterste konsekvens oppsigelse.

Streikevakter utenfor Farris Bad

Streikende holder vakt utenfor Farris bad søndag

Streikeviljen er bra

Men disse kravene møter ingen forståelse hos Fellesforbundet.

Det er folk som jobber i dag som vi mener skulle vært i konflikt. Men vi går ikke inn og henter dem. Vi kommer til å kontakte dem og når de kommer på neste vakt vil vi oppfordre dem til å ikke gå inn, sier Samuelsen.

Når det gjelder de som har organisert seg etter 6. april, forholder de seg til Fellesforbundet sentralt.

De sier at alle medlemmer er tatt ut. Det står ingen plass som jeg kan finne at de kan sette en dato for når de må være meldt inn, forklarer Samuelsen.

Han forteller at streikeviljen er bra,og at det ikke er vanskelig å få streikevakter ved hotellet.

Rune Samuelsen

Rune Samuelsen er leder for Fellesforbundet i søndre Vestfold.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Jeg håper hotelledelsen sier at dette her klarer vi ikke, så vi er nødt til å stenge hotellet. Og så er vi gode venner og hotellet stengt, sier Samuelsen.

Ledelsen har sitt på det rene

Hotelldirektøren ved Farris bad ønsker ikke å kommentere saken, og henviser til NHO Reiseliv. Jostein Hansen, advokat i NHO Reiseliv, sier reglene er klare, og at ledelsen ved Farris bad har sitt på det rene.

Reglene er slik at de som er medlemmer når plassoppsigelsen kommer, det vil si 6. april i år, omfattes av streiken. De som melder seg ut eller inn etter den datoen omfattes ikke av streiken.

Er det greit av ledelsen å true med oppsigelse?

Konkrete råd vil jeg gi direkte til bedriften, men bedriften har rett til å kreve at ansatte som meldte seg inn etter 6. april kommer på jobb.

Hvis man har plikt til å gå på jobb, og ikke har noen gyldig grunn for ikke å møte opp, så er det en oppsigelsesgrunn, sier Hansen.

– Meget alvorlig

Advokaten reagerer kraftig på at Fellesforbundet lokalt sier de vil stoppe ansatte fra å gå på jobb.

Det synes jeg er meget alvorlig. Det er å hindre en lovlig opptreden. Jeg vil råde dem til å kontakte Fellesforbundet sentralt, og be om å få opplyst hva som er korrekt.

Vidar Grønli, informasjonssjef Fellesforbundet ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

Det skal være rundt seks ansatte ved hotellet, som har meldt seg inn etter 6. april og som har fått beskjed av ledelsen at de i ytterste konsekvens kan miste jobben dersom de ikke møter på jobb.

Samuelsen i Fellesforbundet sier de er bekymret, og at de vil ta saken til arbeidsretten dersom de mister jobben.