Stramt budsjett i Sandefjord

Gevinsten av å slå sammen Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner tar lengre tid enn det man tidligere har forventet. Det kommer frem i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for Sandefjord kommune. Konstituert rådmann Stein Rismyhr skriver at man må foreta reduksjoner i tjenestetilbudet for å skape balanse i økonomien.