NRK Meny
Normal

Støynivået ved Maskin og Asfalt er for høyt, viser lydmålinger

Daglig leder: – Kommunen har brukt feil måling.

Naboer misfornøyd med støy fra firma

BOR 40 METER UNNA: Jon Håvard Fjeldheim og Per Roar Gjertsen er noen av de mest støyutsatte i boligområdet. De har klaget til kommunen og politianmeldt Maskin og Asfalt flere ganger. Firmaet er synlig i bakgrunnen til venstre.

Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

NRK fortalte i forrige uke at naboer har anmeldt firmaet Maskin og Asfalt AS i Larvik kommune for brudd på helligdagsfreden i forbindelse med vask og lagring av maskiner og lastebiler.

Mandag forrige uke var Larvik kommune på befaring for å måle støynivået ved bedriften. Nå er resultatet av lydmålingen klar, og det viser at støynivået er over gitte grenseverdiene.

Nå krever kommunen at det igangsettes tiltak for å skåne naboene, men daglig leder Even Hvaal stoler ikke på målingen.

– Kommunen har brukt feil måling, sier han.

Målingen fra vaskehallen lagt til grunn

Larvik kommune utførte målingene på verandaen utenfor husene til Jon Håvard Fjeldheim og nabo Per Roar Gjertsen, 40 meter unna firmaet.

De målte støynivået da høytrykksspyleren ble brukt på vaskeplassen utendørs og inne i vaskehallen med døra åpen, både med og uten vifte.

Det er den høye målingen fra vaskehallen med vifte som ble lagt til grunn.

– Det er ikke feil målt, men nå bruker vi vaskeplassen ute. Vaskehallen brukes på vintertid og med lukket dør. De målte med åpen dør, og støynivået på vaskeplassen er jo vesentlig mindre enn inne i en hall som gir gjenklang. Kommunen er blitt informert om det, understreker daglig leder.

Dorthe Huse, kommunelege i Larvik kommune, sier at hun ikke kan kommentere resultatene på nåværende tidspunkt.

– Jeg har ikke tilgang til informasjonen før i slutten av denne uken, sier Huse.

Benekter jobbing på nattestid

Ifølge kommunelegens vurdering er lydnivåene fra høyttrykkspylingen over de normale verdiene på søndager og på nattestid.

«Det er også sannsynlig at grenseverdiene overskrides noe på generell kveldstid (19–23) og på lørdager», står det i vurderingen.

– Vi er ikke noe døgnkontinuerlig drift. Det er ingen som høytrykksvasker fra 23 til 7 om morgenen, kommenterer Hvaal.

– Men det er noen som sier at du holder på til langt på natt?

– Jo, men vi driver med veivedlikehold og det er noe du ikke liker når du er på veien. Men vi står ikke her og vasker, sliper eller sveiser midt på natten. Vi er innom med en lastebil, henter en lastebil og kjører ut igjen, sier Hvaal.

Firmaet Maskin og Asfalt

FIRMAET: "Maskin og Asfalt" ble etablert for to år siden og ligger på et industriområde i Larvik som har eksistert siden 1980, altså før boligene ble bygget.

Foto: Privat

– Ser greit ut

Fjeldheim, som er en av naboene som klaget inn firmaet til kommunen, er fornøyd med at det har blitt stille på kveldstid etter kommunens befaring.

– Etter at kommunen har kommet inn med støymåling, så har det merkverdig nok vært veldig rolig etter klokka syv om kveldene. Da har det vært sånn vi ønsker å ha det, sier han.

Kommunen ber nå Maskin og Asfalt om å flytte høyttrykkspylingen innendørs med lukkede dører og å sørge for fysisk støyskjerming mot de mest støyutsatte naboene.

– Senest i dag fikk jeg en mail fra daglig leder som sier at han skal sette i gang noen tiltak med å sette på plass noen containere der. Det kan ta imot noe støy på bakkenivå, men det som bekymrer mest, er når vi skal legge ungene om kvelden. For lyden vil gå over, så da må han eventuelt sette opp tre eller fire containere i høyden, foreslår Fjeldheim.

Politianmeldelsen legges på vent

Naboene har også politianmeldt bedriften for brudd på helligdagsfreden.

Politioverbetjent, Knut Vidar Vittersø,ved Larvik politistasjon har tidligere sagt til NRK at anmeldelsen er registrert, men ikke behandlet fordi de har ventet på kommunens svar.

– Jeg har ikke lest kommunens vurdering, men vi kommer uansett til å vente med saken til over sommeren. Det har med bemanning å gjøre i sommermånedene, forteller Vittersø.

Dersom Maskin og Asfalt ikke gjør tiltak som senker lydnivåene til et akseptabelt nivå, vil et anerkjent firma gjennomføre lydmålinger og beregninger i løpet av de neste fire ukene, ifølge kommunens vurdering.