NRK Meny
Normal

22.-juli-støttegruppe får ikke pengestøtte

I Vestfold søker støttegruppen etter 22.juli om penger til arbeidet de gjør, men får avslag fra kommunene. Pengene som kommunene har fått ekstra fra staten er ikke øremerket.

Thomas Heggertveit
Foto: Henrik Bøe / NRK

Nestleder i støttegruppen i Vestfold, Thomas Heggertveit, sier arbeidet med å få økonomisk støtte har vist seg å være tyngre enn gruppa hadde håpet på.

Gruppa har henvendt seg til kommunene i fylket, men fått avslag på økonomisk hjelp.

– Det er sårt og det er synd, sier Heggertveit. Vi klarer ikke å gjøre arbeidet vårt alene, og det er nå mye av dette viktige arbeidet virkelig begynner, ikke minst når rettsaken starter i april, sier han.

Han forklarer at de trenger å gjøre tiltak for å støtte de unge, men også ta vare på voksne som er berørt.

På slutten av fjoråret bevilget regjeringen penger til kommunene i forbindelse med hjelpearbeidet blant berørte av terrorhandlingene 22. juli.

Ikke øremerket midler

Pengene kommer fra Kommunal- og regionaldepartementets budsjett gjennom økte rammer for skjønnstilskuddet og er såkalte frie midler.

Men dette tilskuddet er ment å dekke ekstra utgifter som kommunene får, som for eksempel i forbindelse med 22. juli i fjor. Det er fylkesmannen som fordeler slike tilskudd.

– Kommunen får overført pengene etter en fordelingsnøkkel basert på folketall, sier seniorrådgiver Paul Hellenes hos fylkesmannen i Vestfold.

– Pengene er ikke øremerket, så de kan i prinsippet brukes til å dekke alle typer ekstra utgifter som kommunen har, sier Hellenes.

Fylkesmannen har ellers ingen mening om hvordan kommunene skal bruke engene.

Teksten fortsetter under bildet

Paul Hellenes

Pengene fra Staten er ikke øremerket og kan i prinsippet brukes til hva som helst av det kommunen bruker penger på, sier seniorrådgiver Paul Hellenes hos fylkesmannen i Vestfold.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Kun tre kommuner i Vestfold har meldt om ekstra utgifter

Mange overlevende etter 22..juli sliter fortsatt med ettervirkninger og for mange av dem er kontakten med støttegruppa viktigere enn for eksempel kontakten med det offentlige hjelpeapparatet.

Det er bare tre kommuner i Vestfold som har meldt fra til fylkesmannen at de har hatt ekstraordinære utgifter i forbindelse med arbeidet etter 22. juli. Det er Tønsberg, Sandefjord og Nøtterøy.

For 2011 økte regjeringen skjønnstilskuddet til Vestfold med 2 250 000 kroner og for 2012 med 1 350 000 kroner.

Totalt for hele landet bevilget regjeringen 80 millioner kroner ekstra til dette arbeidet i kommunene i fjor og 50 millioner kroner for inneværende år.

Kommunene er enige om å ikke gi pengestøtte

– Alle kommunene i Vestfold har snakket sammen og blitt enig om at vi ikke gir støttegruppa økonomisk hjelp. Gruppa har sendt likelydende søknader til alle kommunene og vi velger å hjelpe til med dette arbeidet på annen måte enn ren pengestøtte, sier ordfører Petter Berg i Tønsberg

Han forteller at spesielt Tønsberg og Nøtterøy har hatt store utgifter i forbindelse med arbeidet etter 22. juli i fjor. I Tønsberg ble det gjennomført et omfattende krisearbeid i starten, der kommunen koordinerte åtte kommuner og deres arbeid i forbindelse med krisen. De reelle utgiftene som kommuen har hatt er langt større enn den ekstra tildelingen fra staten, sier Berg.

I de fleste av landets fylker er det nå opprettet lokale støttegrupper for berørte etter 22. juli-angrepene.

Teksten fortsetter under bildet

Petter Berg

Ordfører Petter Berg i Tønsberg sier de har hatt møter med alle kommunene i Vestfold og blitt enige om å ikke gi pengestøtte.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Vestfold var tidlig ute, mange andre fylker har kommet etter

Vestfold var tidlig ute med en egen lokal støttegruppe i tillegg til den nasjonale som er oppnevnt. Gruppa i Vestfold lager flere ulike arrangementer som de berørte kan være med på. I mange andre deler av landet er det nylig etablert slike støttegrupper.

Oslo-gruppa arrangerer for eksempel pizza- og bowlingkvelder
etter inspirasjon fra Vestfold-gruppa.

Kitty Eide i Kristiansund, som både er med i den nasjonale støttegruppen og gruppen i Møre og Romsdal, sier de nylig har kommet i gang i Møre og Romsdal, men at de ennå ikke har søkt om penger fra noen.

– Det strømmer inn penger til støttegrupper i andre deler av landet, men i Vestfold har det vært nær fullstendig tørke, sier Heggetveit.

– Vi finner det rimelig spesielt når flere ordførere har "grått" ved våre skuldre i starten og så blir helt borte når vi ber om noen kroner. Responsen fra det private næringslivet har også vært nær null. Vi har til sammen sendt ut nær 170 søknader om støtte, sier han.

- Støttegruppe er helsefremmende

Han sier det arbeidet de gjør er fremfor alt helsefremmende og et sentralt virkemiddel for å få berørte tilbake på sporet. I tiden som kommer skal de har møter med bistandsadvokater og andre som er sentrale.

– De berørte samles for å snakke om alt rundt hendelsene som blir belyst nå for tiden. Og ikke minst så samles vi for å være sammen, sier Heggertveit.

– Vi opplever å bli behandlet på linje med frimerkeklubber. Dette er trist og står i skarp kontrast til enstusiasmen vi følte den første tiden etter hendelsene 22. juli i fjor, sier han.

Blomster ved utsiktsted mot Utøya

Hendelsene 22. juli har satt dype spor og mange følelser hos flere enn de som er direkte berørt. Blomsterhavet ved Utøya var et sterkt bevis på det.

Foto: Ingunn Håkestad Bråthen / NRK