Storsatsing på sikkerhet til sjøs

Det finnes knapt et senter som dette i hele Europa som tilbyr opplæring både av sjøfolk, fritidsbåtfolk samt barn og unge. Det mener Redningsselskapet om RS Noatun som ble åpnet i dag.

RS simulatorsenter

Senteret inneholder flere simulatorrom for hurtigbåtnavigasjon.

Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

Med RS Noatun samler Redningsselskapet all sin maritime opplæring på Langgrunn i Horten. Det betyr at senteret skal huse opplæring for både profesjonelle sjøfolk, fritidsbåt-flåten samt barn og unge.

Generalsekretær Rikke Lind sier til NRK at det er viktig å samle opplæringen i et felles senter slik at personellet kan utnytte hverandres kompetanse.

– Vi har en visjon om at ingen skal drukne langs kysten eller i innsjøene våre. Det er målet, og kunnskap og trening er helt avgjørende for at den visjonen skal nås.

Simulatorer og digitale klasserom

Senteret skal blant annet være base for det frivillige sjøredningskorpset i Horten, Sjøredningsskolen og småbåtregisteret. I hovedbygningen er det konferansesal, simulatorsenter samt digitale klasserom tilrettelagt for undervisning i maritim teori. På sikt skal 40 ansatte ta seg av oppgavene ved senteret.

– Dette skal bli Norges ledende senter for sjøsikkerhet og maritim kompetanse, mener Lind.

Trenger inntekter

Kompetanse- og opplevelsessenteret har kostet 120 millioner kroner og er den største enkeltinvesteringen i Redningsselskapets 126 år lange historie. Derfor er Redningsselskapet avhengig av at senteret blir hyppig brukt. Inntektene skal bidra til å opprettholde Redningsselskapets beredskapsarbeid langs kyst og på innsjøer.

Interessen er stor, sier generalsekretæren. Det meldes allerede om kø ved døra for å komme på kurs, og særlig er interessen fra fritidsbåt-folket stor.

– I løpet av 2018 er målet vårt at 10 000 personer skal være innom senteret.

RS Noatun på Langgrunn i Horten

En egen kanal og basseng skal brukes til forskjellige øvingsaktiviteter.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Fornøyd ordfører

Ordfører Are Karlsen i Horten er svært fornøyd med at RS Noatun er på plass på Langgrunn. Han sier at senteret bidrar med mye for kommunen, både i form av arbeidsplasser og aktivitet.

– Det at Redningsselskapet etablerer seg her, bidrar til at vi utvikler det kompetansemiljøet vi har på samfunnssikkerhet og beredskap. Fra før har vi jo Forsvaret, Kystverket, Høgskolen i Sørøst-Norge og et næringsliv som er rettet inn mot det maritime. Så senteret genererer veldig mye positiv aktivitet.

I dag ble RS Noatun høytidelig åpnet av Hans Majestet Kong Harald.

HM Kong Harald åpnet RS Noatun

På Langgrunn i Horten kunne man se både glade ansikter og stramme maritime musikere da Redningsselskapets senter ble åpnet.

Foto: Hege Therese Holtung