Stor uenighet om straff etter russevold

Den ene meddommeren ønsket fem års fengsel, men resultatet ble fem måneder.

Larvik tingrett.

LARVIK TINGRETT: Saken ble behandlet i retten tidligere denne måneden.

Foto: Marianne Aakermann / NRK

Det oppstod dissens, uenighet i retten, da Larvik tingrett skulle avgjøre straffen etter en voldsepisode i Larvik i desember i fjor.

En russ slo en annen russ i ansiktet på et utested. Mannen som ble slått, fikk brudd i benet ved øye. Han måtte operere, og etter operasjonen ble det konstatert at han hadde mistet synet på høyre øye.

Retten så på hendelsen som alvorlig, men det oppstod stor uenighet om hvor streng straffen skulle være.

Fem måneder eller fem år

Mannen i slutten av tenårene var tiltalt etter straffeloven (2005) § 273, hvor strafferammen er fengsel i inntil seks år.

Dommerfullmektig i saken og den ene meddommeren kom frem til at passende straff ville vært sju måneder. Men fordi tenåringen tilstod, angret, var ung og tidligere ustraffet, endte de på fem måneders fengsel.

Den andre meddommeren mente fem måneder var for mildt. Fordi volden var så alvorlig og fikk varige konsekvenser for fornærmede, mente vedkommende at passende straff var fem års fengsel.

Det fikk imidlertid ikke flertall. I tillegg til fem måneders fengsel, er mannen dømt til å betale 100 000 kroner i oppreisningserstatning til offeret.

Uvisst om han anker

Mannens forsvarer, advokat Jon Anders Hasle, opplyser til NRK at hans klient har tatt betenkningstid.

– Vi er fornøyde for å ha fått gehør for noe, men vi vil likevel vurdere om straffen er for streng, sier han.

Hasle ønsker ikke å si så mye om rettens vurderinger, men legger til at han ble overrasket over dissensen i retten.

– En slik straff ville ikke hatt noen rot i rettspraksis, sier han om den ene meddommerens vurdering av passende straff.