NRK Meny
Normal

I Larvik sysselsettes nesten alle flyktningene

LARVIK (NRK): Det er store forskjeller i hvor mange flyktninger og asylsøkere Vestfold-kommunene klarer å få ut i arbeid eller utdanning. Larvik er blant de beste på dette området, mens Tønsberg er dårligst.

Det er store forskjeller i hvor mange flyktninger kommunene i Vestfold klarer å få flyktninger og asylsøkere ut i arbeid eller utdanning. Larvik er blant de beste på dette området, mens Tønsberg er dårligst.

SE VIDEO: Norskskolen i Larvik blir trukket fram som en stor grunn til at Larvik kommune er dyktig på å få asylsøkere og flyktninger ut i arbeid eller utdanning.

Det viser tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). I Larvik kommer hele 72 prosent av flyktningene eller asylsøkerne rett ut i arbeid eller utdanning etter at de har vært gjennom introduksjonskurs.

Norskskolen i Larvik blir trukket fram som en stor grunn til at kommunen er så dyktig på dette området. Rune Aares, rektor ved skolen, sier at de individtilpasser utdanningen i stor grad.

– Deltakeren styrer veldig mye av utdanningsløpet. Vi fokuserer på deltakerens behov, og har ulike utdanningsløp i forhold til deltakerens bakgrunn og kompetansen han eller hun hadde ved ankomst til Norge. Vi har for eksempel et eget utdanningsløp som i stor grad retter seg mot arbeidslivet, blant annet med praksisperioder. Vi jobber med arbeidsnorsk i klassen, noe som gjør deltakerne i bedre stand til å møte arbeidslivet, sier han til NRK.no.

Rune Aarnes, rektor ved Norskskolen i Larvik

Rune Aarnes, rektor ved Norskskolen i Larvik.

Foto: John-André Samuelsen

IMDi-tallene viser at bare 14 prosent av asylsøkerne eller flyktningene i Tønsberg kommer rett ut i arbeid eller utdanning etter gjennomført introduksjonskurs. Tønsberg er den Vestfold-kommunen som er dårligst på dette området. Rælingen i Akershus er aller best på dette. Tallene fra MDi gjelder for 2014.

Godt samarbeid med NAV

Terje Tønnesen, NAV-direktør i Vestfold og Telemark, sier at det er flere årsaker til at Vestfold-kommunene kommer så forskjellig ut når det gjelder å få flyktninger ut i arbeid.

– Men vi vet i alle fall at måten introduksjonsprogrammet fungerer på, hvor mye de jobber mot arbeidslivet og hvor mye de intensiverer norsken inn i arbeidslivet er avgjørende for å få suksess, sier han.

Aares forteller at Norskskolen samarbeider godt med NAV i Larvik om deltakerne på skolen.

– Det er avgjørende for å få flyktninger og asylsøkere videre ut i arbeidslivet. Samtidig har vi også et utdanningsløp som går på mer teoretisk rettet opplæring. Det er i større grad for dem som har høyskoleutdanning med skolebakgrunn.

Telemark blant de dårligste fylkene

Ifølge Tønnessen er det store forskjeller også mellom fylkene på dette området.

– Telemark er et av fylkene i landet som er dårligst på å få asylsøkere og flyktninger ut i utdanning eller arbeid, mens Vestfold er blant de beste, sier han.