NRK Meny
Normal

Stokke ser sørover

Kommunestyret i Stokke sa mandag kveld ja til å gå inn i forhandlinger med Sandefjord om en eventuell kommunesammenslåing.

Stokke.

I første omgang skal Stokke forhandle med Sandefjord. Men endelig avgjørelse om hvilken kommune Stokke skal slå seg sammen med skjer på nyåret 2015.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Det gikk som mange ventet da de 29 kommunestyrerepresentantene i Stokke samlet seg i kveld for å diskutere kommunesammenslåing. Det ble et enstemmig vedtak om at Stokke skal forhandle med Sandefjord.

Derimot ble det 25–4 for et forslag om inntil videre å "stille i bero" en utredning om sammenslåing med Tønsberg. Mindretallet foreslo at det samtidig også skal forhandles med Tønsberg, men nådde altså ikke opp med det.

Les også:

Reagerte på ordførerutsagn

Bjørn Ole Gleditsch (til v) og Erlend Larsen

I august i fjor la Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch (til v.) og Stokke-ordfører Erlend Larsen fram storslåtte planer om et 2300 mål stort næringsområde øst for flystripa på Torp. Denne satsingen veide tungt for mange politikere da de valgte å gå for forhandlinger med Sandefjord.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Debatten viste at det er en del sterke følelser som settes i sving når det er snakk om kommunetilhørighet. Og flere av politikerne hadde notert seg Tønsberg-ordfører Petter Bergs utsagn i Tønsbergs Blad i dag der han sa at han syntes det var useriøst av Stokke ikke å utrede et alternativ med Tønsberg.

– Slike forhandlinger dereier seg i stor grad om tillit. Det er ikke å bygge tillit å si at politikerne i Stokke er useriøse, sa Arbeiderpartiets gruppeleder Nils Ingar Aabol.

Han fikk følge av Kåre Pettersen (V).

– Petter Berg synes vi er useriøse. Han om det.

Jill Eirin Undem (Sp) hadde også ei høne å plukke med fylkeshovedstaden.

– Tønsberg er mest opptatt av å være et fylkesmidtpunkt, og ikke så opptatt av det som ligger utenfor kommunen.

Brødrekjærlighet

Men Tønsberg fikk også sin porsjon med sympati. Jan Helge Kaiser (H) mente at pendlermønsteret helt klart tilsier at Stokke skal gå til Tønsberg. En partikollega av ham gikk enda lenger, selv om avslutningen ble noe lunken.

– Tønsberg, du har vært storebroren min i mange år. Jeg har sett opp til deg lenge, men også storebrødre må oppføre seg. Jeg sier opp brorskapet nå, men sier på gjensyn.

Avgjøres i 2015

Og slik kan det bli. For som det står i vedtaket og som flere politikere var svært nøye med å understreke–det som er vedtatt er at det skal innledes forhandlinger med Sandefjord nå. Inntil videre er en utredning om sammenslåing med Tønsberg, eventuelt Tønsberg/Nøtterøy/Tjøme, stilt i bero.

Og først på nyåret i 2015 skal det tas endelig stilling til spørsmålet om kommunesammenslåing. Da vil det vise seg om forhandlingene med Sandefjord er så vellykket at det blir resultatet, eller om det også blir rom for å se til Tønsberg.