Stokke ønsker Smørberg-forbindelse velkommen

At Vestfjordforbindelsen ble forkastet som alternativ til ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy er helt greit, synes Stokke-ordfører Erlend Larsen.

KVU Tønsberg korridoralternativer

Stokke kommune ønsker en forbindelse til og fra Smørberg.

Foto: Statens vegvesen

– En bruløsning i vestfjordalternativet ville spist for mye matjord. Det ville også blitt tatt for store inngrep i naturen og skapt sår i Stokke-landskapet dersom man for eksempel skulle fått en firefeltsvei, sier Erlend Larsen (H).

Han er imidlertid fornøyd med at regjeringen har bestemt at fastlandsforbindelsen skal gå fra Teie til enten Korten eller Smørberg. Notatet fra regjeringa ble lagt fram fredag. Larsen er klar på hva Stokke i størst grad ønsker.

– Vi har et kommunestyrevedtak på at vi ønsker at forbindelsen skal gå fra Teie til Smørberg/Jarlsberg-området. Det er det beste for oss og vil være bra for området, sier han.

Erlend Larsen, ordfører i Stokke kommune

Erlend Larsen, ordfører i Stokke kommune.

Foto: Anne Melsom Bjerke / NRK

Hvis ikke kommune og lokale myndigheter bestemmer seg for dette alternativet, kommer den nye fastlandsforbindelsen til å gå fra Teie til Korten.

– Dyrt med tunnel

Samtidig synes Stokke-ordføreren at en vestfjordforbindelse i tunnel hadde vært ok.

– Det hadde for så vidt vært bra, men samtidig hadde det blitt svært dyrt og det spørs om det hadde vært gjennomførbart, påpeker han.

Alt i alt er Stokke-ordføreren godt fornøyd med at regjeringen nå støtter kommunenes, fylkeskommunens, Statens vegvesen og flere konsulentfirmaers konklusjon.

Ikke alle fornøyde

Det er likevel ikke alle som er fornøyde med regjeringens konklusjon i transportsystemet-saken.

Fungerende ordfører på Nøtterøy, Bjørn Kåre Sevik (Frp), sier at han ikke er overrasket, men heller ikke helt fornøyd med løsningen regjeringa legger opp til.

– Jeg må få lov å uttrykke at jeg er noe skuffet over at ikke Vestfjord-forbindelsen også fikk lov å være med i den videre utredningen, men jeg tar til etterretning hva regjeringen har valgt, sier han, og legger til:

– Jeg er opptatt av at man skal få trafikken ut av Tønsberg sentrum, men jeg vil i tillegg også ha den ut av krysset på Korten.