Normal

Stokke bestemmer seg i kveld

Stokke sier nei til Tønsberg og satser alt på Sandefjord. I ettermiddag skal politikerne ta det endelige veivalget.

Stokke vil til Sandefjord og legger samtidig et mulig samarbeid med Tønsberg på is. I ettermiddag bestemmer kommunestyret veien videre for Stokke.

Erlend Larsen

Ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch (t.h.) er klar til å ta imot Stokke og ordfører Erlend Larsen (t.v.). Kommunestyret i Stokke skal i kveld avgjøre hvilken vei kommunen skal gå i en framtidig kommunesammenslåing.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Stokke kommune ser ut til å lukke døra for en sammenslåing med Tønsberg. Samtidig holdes døra vid åpen for en sammenslåing med Sandefjord. Formannskapet vedtok i begynnelsen av juni at 5K-alternativet avsluttes og at utredningen om en sammenslåing med Tønsberg legges på is.

Avgjøres i kveld

Det er ventet stor diskusjon når de 29 kommunestyrerepresentantene i Stokke kommune i kveld skal avgjøre veivalget for kommunen. Hvor endelig valget blir gjenstår å se, for ordfører Erlend Larsen (H) mener at formannskapets vedtak ikke lukker døra til Tønsberg helt, men kun setter den på gløtt.

Roar Jonstang.

Ordfører på Nøtterøy, Roar Jonstang, mener Stokke burde utrede alternativet om å slå seg sammen med Tønsberg.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Larsens ordførerkollegaer i Tønsberg og Nøtterøy er forundret over vedtaket i formannskapet i Stokke. Ordfører i Tønsberg, Petter Berg (H), sier til Tønsbergs Blad i dag at han synes det er useriøst av Stokke å ikke utrede et alternativ med Tønsberg. Ordfører på Nøtterøy, Roar Jonstang (H), skulle helst hatt med Stokke i utredningen om en ny storkommune rundt Tønsberg.

– Det skaper ingen problemer, men jeg synes det hadde vært en styrke at de kommunene som har naturlig tilhørlighet til Tønsberg hadde stått sammen, sier Jonstang til NRK.

Jonstang sier Nøtterøy har vært bevisste på ikke å låse seg til kun ett alternativ. Derfor utreder kommunen både alternativet om Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme, samt kun Nøtterøy og Tjøme som et alternativ. Jonstang vil anbefale politikerne i Stokke til å ha flere alternativer.

– Jeg vil ikke blande meg, men vil være tydelig på at dette betyr noe for regionen. Derfor har jeg tillatt meg å ha meninger om dette. Det er klart at dette er Stokkes valg, men jeg synes det hadde vært fint om vi kunne bygge en ny kommune sammen, sier Jonstang.

Ordfører i Stokke, Erlend Larsen, vil ikke kommentere utspillene fra Roar Jonstang eller Petter Berg.

Hva med Vear?

Selv om formannskapet i Stokke har vedtatt å se mot Sandefjord, ser mange av innbyggerne på Vear mot Tønsberg. I vedtaket fra formannskapet heter det at Vear, Hogsnes og Bjelland-området bør samles i en kommune. Stokke skal dermed innlede forhandlinger med Tønsberg for å flytte kommunegrensa den ene eller andre veien.

– Vi kommer til å invitere Tønsberg til samtaler og definere hvor grensen skal gå. Vi vil også, helst sammen med Tønsberg, gjøre en undersøkelse blant innbyggerne i området, sier Erlend Larsen.

I Sandefjord blir derimot vedtaket fra formannskapet ønsket velkommen. Ordfører Bjørn Ole Gleditsch står klar med åpne armer for å ta imot Stokke.

– Vi er veldig positive til å videreføre de samtalene vi har hatt med Stokke. Vi ser at vi har mye felles som gjør at vi kan bli enda sterkere sammen, sier Gleditsch.

Vil styrke Torp

Det er spesielt utviklingen av Torp Sandefjord lufthavn som Gleditsch tenker på. I dag eier både Sandefjord og Stokke store arealer rundt flyplassen. Gleditsch tror det vil bli lettere dersom Torp kun må forholde seg til en kommune.

– Jeg tror det er bedre at det er en kommune som har eierskapet til det store arealet, samtidig som det vil bli lettere om det kun er en kommune som er reguleringsmyndighet, sier Gleditsch.

Sandefjord lufthavn Torp.

Ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch, peker på at utviklingen av Torp som et argument for sammenslåing av Sandefjord og Stokke kommuner.

Foto: John-André Samuelsen / NRK