Stiller lokallagslister til kommunevalget

Ved høstens kommunevalg stilles det lokale lister i Stokke, Lardal og Sande.

Erik Andreas Sørensen

KLARER SEG BEST ALENE: Ordførerkandidat og leder for Lardal Tverrpolitiske liste mener Lardal klarer seg best alene og tror den nye lista har gode sjanser til å kunne få mange stemmer.

Foto: Tanita Wassås Kveinå / nrk

Valglogo

– Jeg tror vi har store muligheter til å få mange stemmer slik at vi kan bestå som en egen kommune, sier ordførerkandidat og leder for Lardal Tverrpolitiske liste, Erik Andreas Sørensen.

For det er nettopp å bestå som en egen kommune som er kampsaken til Lardal Tverrpolitiske liste.

– Bakgrunnen for at lista ble til er et kommunestyrevedtak som sier at vi skal utrede en sammenslåing med Larvik kommune. Hele 15 av 16 representanter sier at de ønsker en utredning, og det var mange i bygda som var opprørt over dette og vi lagde derfor en liste.

– Nødvendig med en liste

Leder for Innbyggerlista Stokke, Anders Stensrud Larsen, jobber for at innbyggerne i Vear og Hogsnes skal få velge selv om de vil gå mot Tønsberg eller Sandefjord.

– I november stanset grenseforhandlingene med Tønsberg opp og vi opplevde det da nødvendig med en liste som kunne sørge for at forhandlingene kom i gang igjen, sier Larsen og legger til:

– Vi ønsker at de berørte innbyggerne skal få bestemme selv om de ønsker å gå til Tønsberg eller Sandefjord. Det er det som er utgangspunktet for listen.

Også han har tro på å få representanter inn i kommunestyret.

– Vi ser jo at vi representerer et mindre område av kommunen, men vi har som mål å få inn mellom tre og fire representanter og vi ønsker å benytte den muligheten til å få politisk innflytelse.

Andre politiske saker

Hva slags andre saker vil dere jobbe for?

– Vi jobber blant annet for at den høye vannavgiften mange husstander tilknyttet det kommunale vannet har, skal bli lavere. Og så ønsker vi å åpne de fire plassene i alders- og sykehjemmet som kommunen la ned i fjor så fort som mulig, for det synes vi ikke hører hjemme noe sted, sier Sørensen.

– Vi har utarbeidet et kortprogram allerede som vi har vedtatt og lagt ut på hjemmesiden vår på nettet. Nå jobber vi med et helhetlig program som kan dekke en helhetlig politikk som vi kan stå på gjennom hele perioden, sier Larsen.

Også i Sande stiller en ny liste. Sande tverrpolitiske bygdeliste vil jobbe for at kommunen fortsetter å være en del av Vestfold og kommer seg inn i 3k-samarbeidet mellom Hof, Holmestrand og Re.