Stevnet sykehuset

I høst ga Tønsberg tingrett Sykehuset i Vestfold medhold i at de kunne si opp en lege, blant annet fordi han skal ha skallet til en sykepleier. Legen anket avgjørelsen og fikk lov å jobbe fram til ankesaken. I vår inntraff imidlertid nye episoder som gjorde at sykehuset sparket ham på dagen. Legen har stevnet sykehuset også for denne oppsigelsen. Sykehuset mener mannen ikke er skikket til å komme tilbake til jobb, og har varslet sin bekymring til fylkeslegen.