Stenger tunnelløp i kveld

Klokka 20.00 blir det stengt i tunnelløpene på E18 ved Helland og Island.

Pinsetrafikk på E18 gjennom Vestfold

STENGER TUNNELLØP: Nordgående trafikk får omkjøring via Holmestrand på Fylkesvei 313, mens sørgående kjører Fylkesvei 35 Bispeveien i stedet.

Foto: Yngve Tørrestad

Årsaken til stengingen er rehabilitering av tunnelene, opplyser Statens vegvesen Region Sør.

Nordgående trafikk får omkjøring via Holmestrand på Fylkesvei 313, mens sørgående kjører Fylkesvei 35 Bispeveien i stedet.

Må rekke fristen i 2019

Stengingen er fra og med fredag 25. august klokka 20.00 til lørdag 26. august klokka 08.00.

Vegvesenet skal oppgradere sperringer og skilt.

Tunnelene i Region sør utsettes ifølge vegvesenet for stor slitasje, og derfor er det behov for en omfattende rehabilitering.

Dette sammenfaller med at det foreligger krav om at alle riksvegtunneler med en lengde over 500 meter skal oppfylle kravene i tunnelsikkerhetsforskriften innen 2019.

Et stort antall tunneler i Region sør skal derfor utbedres innen denne fristen.

Setter av 8 millioner

Regjeringen har satt av 8 milliarder kroner til oppgradering av alle vegtunneler i landet som er lenger enn 500 meter.

I Region sør er det i alt 31 tunneler over 500 meter som skal rehabiliteres.

Tunnelene er av varierende lengde, alder og trafikkmengde. Varierende er også hva som skal utføres av arbeid inne i tunnelene og innebærer alt fra utskifting av elektroteknisk utstyr, ny vann og frostsikring, brannbeskyttelse og utskifting av vegoverbygning.