Stella kvinnesenter fikk penger

Stella kvinnesenter som Røde Kors driver i Tønsberg kan være reddet. Senteret som hjelper innvandrerkvinner kunne blitt lagt ned etter påske, men nå har Integrering- og mangfoldsdirektoratet nettopp bevilget 400.000 kroner til driften og dermed er senteret sikret frem til jul, skriver Tønsbergs Blad.

Stella kvinnesenter
Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK