NRK Meny
Normal

Departementet bestemmer trolig om steinrøys blir næringstomt

Tjøme kommune vil ha næringsliv helt i vannkanten, men Fylkesmannen mener de bruker folks rekreasjonsområde.

Vikerhomlen

Fylkesmannen mener Tjøme kommune må dra byggegrensen mot land, som vist med rød strek på kartet.

Foto: Tjøme kommune

– Jeg synes det er underlig. Alternativet er å la denne steinrøysa ligge, men det er ingen tjent med, sier gruppeleder for Høyre, Gunstein Sundene.

I flere meklingsrunder har Tjøme kommune og fylkesmannen diskutert saken. Kommunen mener den ikke bryter 100-meters grensen i strandsonen, fordi de legger ut næringsarealet i en konkret plan.

I et møte før jul sto saken helt i stå. Nå kan de se ut til at saken blir sendt videre til kommunaldepartementet for en avgjørelse.

Området det er snakk om ligger på Vikerholmen på Tjøme. I dag ligger det sprengstein etter brubygging fra 90-tallet, men Høyre og Fremskrittspartiet vil legge til rette for sjøbasert næring på det 11 dekar store området helt ned til vannskorpen.

Gunstein Sundene

Gruppeleder for Tjøme Høyre, Gunstein Sundene.

Foto: Fredrik Hansen / NRK

– Tjøme trenger arbeidsplasser og vi er mange som forventer utvikling av sjøbasert næring i randsonen av Færder nasjonalpark. Da kan vi fint bruke ei steinrøys til det, sier Sundene.

– Må minske området

– Fylkesmannen ønsker å barbere bort såpass mye at det ikke er noe igjen, mener politikeren.

Men det er ikke fylkesmannen enig i.

– Loven er klar på at bygging innenfor 100-metersbeltet ikke er lov. Det er også et nasjonalt mål å bevare grønne områder langs sjøen og dette området har en verdi for allmennheten, sier Hanna Fossen Thaugland, plansjef hos Fylkesmannen i Vestfold.

Så det er ikke bare en steinrøys?

– Nei, det er også et friareal på området. Vi sier at Tjøme kommune må trekke grensen bak en glove på fjellet, slik at eventuelle bygg ikke blir synlig fra sjøen. Da må området blir noe mindre, sier hun.