Stavernfestivalen brøt skjenkereglene

Kan få noen timer skjenkenekt til neste år.

Stavernfestivalen

IKKE NOE NYTT: Festivalsjef Brynjar Løkke, sier at de kan leve med noen timer skjenkenekt. – Det er ikke noe nytt av Larvik kommune, sier han.

Foto: Rune Jensen / NRK

Rådmannen i Larvik, Jan Arvid Kristengård, foreslår at Stavernfestivalen skal miste skjenkebevilgningen i noen timer i starten av festivalen til neste år.

Det er flere brudd på reglene, blant annet at mindreårige fikk alkohol av eldre, at det ikke har vært god nok kontroll på festivalbånd og legitimasjon, samt at flere skal ha tatt med seg alkohol ut av festivalområdet.

– Jeg synes at denne vurderingen er balansert og grundig gjennomtenkt, men personlig vil jeg gå for en mildere straff, sier Bendik Rød Karlsson, leder av Kontrollutvalget for alkoholomsetning i Larvik.

Avhengig av alkoholsalg

Stavernfestivalen har hatt skjenkenekt tidligere. I år kunne de starte skjenkingen én time etter at første konsert hadde startet.

– Det er ikke noe nytt og jeg er ikke overrasket, sier en forberedt festivalsjef Brynjar Løkke.

Han understreker at de er avhengig av å kunne selge alkohol for å kunne overleve i dette "gamet". Men om de mister noen timer skjenkenekt til neste år, kan de leve med.

Alvorlig brudd

– Kontrollørene har rapportert om tre episoder hvor personer under 18 år har drukket alkohol inne på festivalområdet, og det at mindreårige drikker på et skjenkeområdet, det er blant de mest alvorlige bruddene på alkoholloven, sier Karlsson.

I alkoholloven § 1-5 står det:

«Salg, skjenking eller utlevering av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 må ikke skje til noen som er under 18 år.»

– Men Stavernfestivalen kan samtidig ikke sies å ha solgt alkohol til noen som var åpenbart under 18 år, legger han til.

Derfor synes han at det er på sin plass med en mildere straff. Han påpeker at overtrampene er utenfor festivalarrangørenes kontroll.

Også Brynjar Løkke trekker frem at festivalområdet har rundt 10.000 besøkende hver kveld i tre dager. Det gjør det umulig å holde alle under oppsyn til enhver tid på et så stort festivalområde. I forbindelse med dette etterlyser han en endring av lovverket.

– Det nåværrnde lovverket er ikke egnet for så store arrangementer, sier han.

21 prikker

Rådmannen ønsker noen timer skjenkenekt ettersom bruddene ved Stavernfestivalen i år, har ført til 21 prikker. Det viser et prikksystem, som har blitt innført i Larvik.

– Dersom det hadde vært et vanlig utested i byen, så ville det betydd en inndragning over lengre tid, altså over en uke. Hvorfor skal det gjøres forskjell?

– Jeg mener at det er uheldig at lovverket ikke skiller mellom en ordinær pub og en stor festival, men det er vanskeligere å drive kontrollvirksomhet på et stort festivalområde, det er også vanskeligere å sammenligne en tredagers festival med et utested som er åpent hele året, sier Karlsson.

Førstkommende onsdag vil et flertall i Kontrollutvalget ta stilling til hva som er riktig straff i denne saken.