Statssekretær besøkte Sem fengsel

Statssekretær Anette Elseth i Justisdepartementet besøker en rekke fengsler på Østlandet før avgjørelsen skal tas om opprettelse av et nytt storfengsel. I dag besøkte hun Sem fengsel i Tønsberg. Departementet har ennå ikke avgjort om det skal bygges ett storfengsel eller flere mindre.

Justisdepartementet tar en endelig avgjørelse om plassering av nytt storfengsel i løpet av høsten.