Skjeggestadbrua må rives

TØNSBERG (NRK): Statens vegvesens ekspertgruppe med geologer og bruspesialister har kommet fram til at den skadde Skjeggestadbrua på E18 i Holmestrand må rives.

Ingunn Foss peker på Skjeggestad bru.

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Ingunn Foss, vet ikke hvor mye arbeidet vil koste.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Analyseresultatene fra grunnboringene og ekspertgruppen ble presentert på en pressekonferanse mandag.

Planen er å foreta en kontrollert sprengning av deler av brua i løpet av neste uke. Det er foreløpig uvisst hvor lang tid den jobben vil ta.

– Hovedmålet er å beholde nordgående bru slik at det kan settes trafikk på den. Det betyr at den skadde brua som er i sørgående løp av E18, må tas ned på en kontrollert måte slik at nordgående bru ikke blir skadet. For å få til dette må grunnen under bruene først stabiliseres. Dette foregår ved at man blander kalk og sement inn i leira og drenerer, opplyser Statens vegvesen.

Det er uvisst hvor mye arbeidet vil koste.

Vil finne årsaken

– Det er viktig at når brua tas ned så må den falle ned på en skånsom måte slik at den ikke gjør ytterligere skade på stabiliteten i området eller skader den andre brua, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Ingunn Foss.

Hun forteller at de vil jobbe parallelt med å finne årsaken til raset. Hun kan ikke si når den andre brua vil kunne tas i bruk.

– Så fort vi får tilgang til brua med nordgående trafikk vil vi utbedre fundamentene. Vi vet vi må forsterke noen av fundamentene, dermed må vi ta en ny sjekk. Så fort den er utbedret vil trafikken gå der, sier hun.

Arvid Veseth på pressekonferansen.

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Ingunn Foss, leder for vegteknisk seksjon i region sør, Knut Hagberg, og prosjektleder Arvid Veseth var blant personene som møtte på pressekonferansen i Statens vegvesens kontorer i Tønsberg.

Foto: Roald Marker / NRK

En uke siden

Skjeggestadbrua kollapset delvis for en uke siden, etter at et skred av løsmasser rev med seg det ene fundamentet.

Siden den tid har blant annet geoteknikere undersøkt hvorfor massene skled ut.

– I løpet av helgen har vegvesenet gjort seg ferdig med første fase av grunnboringene og analysene av prøvene som er tatt. I tillegg har Statens vegvesens ekspertgruppe for bru og geoteknikk vært i arbeid siden hendelsen inntraff og gjort sine undersøkelser, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

E18 har vært stengt i begge retninger etter raset forrige uke, og Statens vegvesen vurderer fortsatt om Holmestrandstunnelen kan åpnes for å brukes som omkjøringsvei.

– Det er Vestfold fylkeskommune som eier Holmestrandtunnelen, og en eventuell bruk av tunnelen må avklares med dem.

Det er fortsatt usikkert hvor lenge E18 vil være stengt, men Foss sa på pressekonferansen mandag at de jobber så raskt som mulig for å få åpnet veien igjen.