NRK Meny
Normal

Starter Norges første barnevoldsavsnitt

Christoffer-saken er noe av bakgrunnen for at politiet i Vestfold samler all etterforskning av vold mot barn til en ny avdeling i Sandefjord.

Leder av barnevoldsavsnittet Mona Kvistnes og politimester i Vestfold Christine Fossen

Leder av barnevoldsavsnittet Mona Kvistnes og politimester i Vestfold Christine Fossen presenterte det nye barnevoldsavsnittet og kampanjen 'Hvor lite skal du finne deg i?' torsdag.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Etterforskning av barnevoldssaker gjøres vanligvis ute på de enkelte politistasjonene. Nå ønsker Vestfold politidistrikt å skape et bedre fagmiljø.

– Vi samler alle som skal jobbe med dette til én enhet. Da får vi et fagmiljø med øremerkede påtaleledere og erfarne etterforskere, sier leder for det nye barnevoldsavsnittet, Mona Kvitnes.

Vi er det første barnevoldsavsnittet i Norge, og det er vi veldig stolte av.

Christoffer-saken

Politiet i Vestfold har tidligere tatt selvkritikk for hvordan Christoffer-saken først ble håndtert. Åtte år gamle Christoffer Gjerstad Kihle ble mishandlet til døde av sin stefar. Politiet henla saken to ganger, og det tok tre år før det ble tatt ut tiltale mot stefaren.

Politimester i Vestfold politidistrikt, Christine Fossen, bekrefter at Christoffer-saken er en del av årsaken til at politiet åpner et nytt barnevoldsavsnitt.

– Christoffer-saken gjør et enormt inntrykk på oss alle sammen. Derfor ønsker vi å skape et godt fagmiljø som gir bedre kvalitet i sakene, sier Fossen.

Skal også etterforske indirekte vold

Camilla Grimsæth

Familievoldskoordinator Camilla Grimsæth sier at det er svært skadelig for barn å vokse opp med vold i familien.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Politidistriktet får tre nye stillinger til det nye avsnittet. I tillegg flyttes en del medarbeidere slik at totalt 15 årsverk skal jobbe med etterforskning av barnevoldssaker.

– Det nye barnevoldsavsnittet skal først og fremst etterforske saker der barn er utsatt for vold eller trusler, eller der barn er vitne til vold eller trusler i hjemmet. I tillegg skal de etterforske kjønnslemlestelse, uventede barnedødsfall og barnebortføringssaker, sier Fossen.

Det nye avsnittet vil være en del av Sandefjord politistasjon. Fossen legger vekt på nærheten til Barnehuset i Sandefjord, der det gjøres avhør av barn som er utsatt for vold eller overgrep.

Kampanje mot vold

I tillegg til å fortelle om det nye barnevoldsavsnittet, lanserte også politiet en kampanje mot vold i nære relasjoner torsdag.

Kampanjen «Hvor lite skal du finne deg i?» retter seg spesielt mot unge par og par med barn. Målet med kampanjen er å få personer som er utsatt for vold i et parforhold til å ta det opp, søke hjelp eller bryte ut av forholdet på et tidligere tidspunkt.

– Barn er en uskyldig del av forholdet. Kampanjen ønsker blant annet å bevisstgjøre hvor skadelig det er for barn å vokse opp med vold i nære relasjoner, selv om det ikke er barnet selv som blir utsatt for vold, sier familievoldskoordinator Camilla Grimsæth.

Etter planen skal barnevoldsavsnittet være operativt fra 1. november.