NRK Meny
Normal

Stadig flere velger humanistisk konfirmasjon

Vestfold topper listen over humanistiske konfirmanter i Norge.

Camp Refugee Konfirmasjon 2010

FLERE KONFIRMANTER: Stadig flere velger humanistisk konfirmasjon. Antallet konfirmanter i år er 10 369.

Foto: Bjørn Molstad/Human-Etisk Forbund

Ferske tall viser at nærmere 27 prosent av årets konfirmanter gjør seremonien i regi av Human-Etisk Forbund.

– Dette er et resultat av godt arbeid gjennom mange år. Samtidig er det nok en trend i tiden. Det er færre som døpes, færre som har tilknytning til kirka også har livssynsmangfoldet i Norge blitt større, sier leder av Human-Etisk Forbund i Vestfold Knut Kaspersen, og legger til:

Knut Kaspersen

Knut Kaspersen, leder for Human-Etisk Forbund i Vestfold forteller at målsettingen for kursene er å styrke de unges evne til selvstendig tenkning og etisk handling.

Foto: Tanita Wassås Kveinå / NRK

– Dermed er det nok flere som kanskje er på søken etter en meningsfull konfirmasjon som passer livssynet deres.

Mindre påvirket

Yngve Sagedal, sogneprest i Tønsberg, tror utviklingen kan ha sammenheng med at dagens foreldre påvirker de unge i mindre grad.

– Det speiler nok trekk i samfunnsutviklingen. Antall døpte går sakte ned og det speiler jo et mer sammensatt samfunn med ulike livssyn, sier han og legger til:

– Men det er nok også slik at foreldre har mindre påvirkning på de unge i dag. De er mer overlatt til egne valg og er kanskje mer sårbare overfor det andre velger i miljøene de vanker i. De individuelle valgene er litt mer markante, også ved at ungdom påvirker hverandre. Dermed aksepterer foreldrene ungdommenes valg.

– Humanistisk konfirmasjon fenger

Knut Kaspersen tror imidlertid ungdom velger humanistisk konfirmasjon fordi det fenger.

– Det kan til en viss grad være at ungdom følger etter hverandre, men vi har som målsetting å gjøre konfirmanter mer bevisst på valg de tar i livet og gjøre dem mer i stand til å reflektere over egne holdninger og adferd. Og dette tror jeg fenger