Sprenges trolig neste uke

– Vi vil sprenge det sørgående løpet på Skjeggestadbrua så skånsomt som mulig, slik at det andre løpet ikke får skader, forteller Ingunn Foss i Statens vegvesen.

Skjeggestadbrua

Det skadde løpet på Skjeggestadbrua på E18 i Holmestrand blir revet i slutten av neste uke. Det er foreløpig uvisst hvor lang tid den jobben vil ta.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Statens vegvesen planlegger å rive det skadde sørgående løpet på Skjeggestad bru på E18 i Holmestrand i slutten av neste uke.

– Intensjonen er å sprenge ned ulike seksjoner av brua. Det er viktig at brua blir tatt ned på en forsiktig måte, derfor vil det bli gjort ulike tiltak i grunnen under brua. Det vil bli laget en slags pute som de sprengte elementene skal falle ned på, sier Ingunn Foss, avdelingsdirektør i Vegvesenet i Vestfold, til NRK.no.

Til mandag eller tirsdag vil vegvesenet komme tilbake til den endelige datoen for sprengningen.

Halvannen uke siden

Det var mandag 2. februar at Skjeggestadbrua på E18 delvis kollapset, etter at et skred av løsmasser hadde revet med seg bruas ene fundament.

Ingunn Foss peker på Skjeggestad bru.

Ingunn Foss vegvesenet i Vestfold sier at det fortsatt er usikkert om det nordgående, intakte løpet på brua kan bli stående.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

– Det er fortsatt usikkert om det nordgående løpet kan bli stående, men vi håper det, sier Foss.

Kan dette løpet åpnes, vil det løse mange av de trafikale problemene som har oppstått i kjølvannet av brukollapsen. E18 forbi Holmestrand har vært stengt i begge retninger etter raset.

Vil ikke åpne tunnel

Statens vegvesen har vurderte om Holmestrandstunnelen kan åpnes for å brukes som omkjøringsvei for å avlaste trafikken gjennom Holmestrand. Vegvesenet har kommet fram til at den ikke skal åpnes.

Det vil koste 350 millioner og ta fem måneder å sette i sette i stand tunnelen for trafikk. Det mener vegvesenet blir for dyrt og tidkrevende.

Les også:

I dag bruker Jernbaneverket tunnelen som anleggsområde for bygging av dobbeltsporet jernbane og ny togstasjon i fjellet. Tunnelåpning ville hindret dette arbeidet for mye, ifølge vegvesenet.