NRK Meny
Normal

Nok en spåkone dømt

En kvinne fra Skien svindlet Nav for 993 994 kroner og betalte 877 245 kroner for lite i skatt. Nå er hun dømt.

Saken som gikk for Larvik tingrett tidligere denne måneden, er en del av en større sak mot flere personer innenfor et spåtjenestefirma.

Flere personer er dømt for trygde- og skattebedrageri de siste årene, og nå er også skienskvinnen funnet skyldig.

Hun var tiltalt for å ha fått Nav til å utbetale 993 994 kroner i uførepensjon uten å ha rett på pengene. Årsaken var at hun ikke oppga en inntekt på til sammen 1,7 millioner kroner i perioden april 2004 til desember 2009.

Pengene hadde hun tjent på spåtjenester.

Hun var også tiltalt for å ikke ha meldt ifra om en inntekt på 1 962 000 kroner i årene 2004–2010 til skatteetaten.

Ble ikke trodd

Hun sa seg ikke skyldig i retten, og forklarte at hun kun hadde tjent 60 000 kroner i året den aktuelle perioden. Det var dette beløpet hun ga til Skatteetaten.

Retten trodde imidlertid ikke på henne.

I dommen står det at «tiltalte har vært en del av en omfattende virksomhet basert på svart arbeid, som systematisk har unndratt seg skatter og avgifter».

Kvinnens forsvarer ba om frifinnelse av sin klient, mens aktor ba om et år og seks måneders fengsel, at hun skulle betale tilbake pengene hun hadde fått fra Nav, samt saksomkostninger.

Retten sa seg enig med sistnevnte, og kvinnen er nå dømt til et år og seks måneders fengsel. Hun må også betale 993 994 kroner til Nav og 3 000 kroner i saksomkostninger.