Sommeren kan bli blodfattig

Er du blodgiver, kan det lønne seg å gi blod før du reiser på ferie. Hvis ikke risikerer du å bli satt i karantene.

Blodgiver

I ferietider, høytider og ved influensaperioder sliter blodbankene med å få tak i folk som kan gi blod.

Foto: Cathrine Mjøs Sviggum

Mange blodbanker sliter med å få tak i blodgivere om sommeren, og situasjonen blir ikke lettere av at det mangler minst 25 000 blodgivere her i landet.

– Annenhver nordmann vil trenge blodoverføring i løpet av livet, og derfor er vi helt avhengige av flere som vil gi blod, sier Elisabeth Salas Andreassen. Hun er rådgiver i Røde Kors Blodprogram som rekrutterer de fleste blodgiverne.

Behovet for blod er stort i mange blodbanker, og i disse sommerferietider er situasjonen ekstra vanskelig. Det skyldes ikke bare at folk reiser på ferie og er utilgjengelige for eventuell blodgivning. Feriereisene i seg selv kan rett og slett føre til at man blir satt i karantene etter hjemkomst.

Elisabeth Salas Andreassen

Rådgiver Elisabeth Salas Andreassen i Røde Kors Blodprogram sier det er viktig for beredskapens skyld å ha tilstrekkelig antall blodgivere.

Foto: (Privat)

– Mange reiser til eksotiske destinasjoner der selve oppholdet fører til at man blir satt i karantene, altså at man ikke kan gi blod på en stund. Andre forhold som kan lede til karantene er for eksempel tatoveringer og piercinger, åpne sår samt bytte av seksualpartner, sier Andreassen.

Viktig å hindre smitte

Selv om noen kan mene at det er veldig strenge krav til hvem som kan være blodgiver, så veier hensynet til sikkerhet tungt. Det holder ikke bare å ta ei blodprøve dersom du har vært i et land der det for eksempel kan være fare for at man blir utsatt hiv, hepatitt eller malaria.

– En eventuell infeksjon vil ofte ikke kunne vises før etter en stund, og derfor er det viktig med karantene i slike situasjoner. Personer som har behov for blodoverføring har ofte dårlig immunforsvar.

Begynner planlegging ved påsketider

I Røde Kors Blodprogram er anbefalingen å gi blod før man reiser på ferie. Det er en oppfordring blodbanken ved Sykehuset i Vestfold slutter seg til.

– Vi begynner planleggingen av sommeren allerede rundt påsketider, og kaller inn ekstra mange blodgivere nå i juni for å fylle opp lageret til fellesferien, sier fagansvarlig bioingeniør Gro Lyngås.

For også ansatte ved blodbankene har sommerferie, og dermed er juli-ukene sårbare dersom det skulle inntreffe en større krise. Det skjer heldigvis sjelden.

–Vi opplevde det etter 22. juli 2011 da behovet for blod var svært stort . I slike tilfeller må man mobilisere ekstra og eventuelt kalle inn ansatte ved blodbanken som er i ferie, sier Lyngås.