Mener småbåthavn ødelegger strandperle

Sandvikstranda i Sande har fått miljøproblemer som følge av en småbåthavn med 30 båtplasser, hevder badegjestene. – Vi kunne kalt den for Grusvika istedenfor, sier Tori-Mette Gausen.

Sandvikstranda

SANDE: Miljøkonsekvenser som smågrus og gjørmebunn er konsekvenser som følge av en småbåthavn like ved stranda.

Foto: Tori-Mette Gausen / Privat

– Det har vært nestenulykker der i forhold til båttrafikk og badende. Sandvikstranda er en barnevennlig strand der det er langgrunt, og dybdeforholdene tilsier at barn og båter lett kan komme i konflikt med hverandre, sier Tori-Mette Gausen.

Miljøkonsekvenser

Hun er et av 916 medlemmer i Facebook-gruppa «Venner av Sandvikstranda». Hun forteller at ett av problemene er at det er plassert bølgebrytere for småbåthavna, og at dette gjør stranda til et lukket basseng.

– De endringene vi ser nå er at sanden forsvinner og smågrus erstatter den finkornede sanden. Det er også to bekkeløp som renner inn i bakkant som gjør at stranda nå nesten bare består av brakkvann med stadig mer gjørmete bunnforhold, legger hun til.

Båthavn i Sandvika

LUKKET BASSENG: Småbåthavna ligger like ved stranda, og bølgebrytere gjør stranda til et lukket bassen, sier Tori-Mette Gausen.

Foto: Tori-Mette Gausen / Privat

Ble forutsett i forkant

Hun forteller at disse problemene ble forutsett av biologer da småbåthavna skulle bygges for to år siden. Tross dette ble småbåthavna en realitet.

– Sande kommune har ikke valgt å gå imot rådene. Fra tiltakshavende og søker ble det lagt frem en miljørapport som en del av søknaden som ble innvilget på en del vilkår. Saken har også blitt prøvd av fylkesmannen i klagebehandling, sier kommunalsjef i teknisk, plan- og byggesak i Sande kommune, Knut Johansen.

Han forteller at det skal legges frem fire forslag til formannskapet. Dette for å finne en løsning så alle kan bli fornøyde når det nå kan komme ytterligere 14 båtplasser.

– Ett av alternativene går på at vi skal la saken ligge i ro med de 30 plassene som allerede er bygget, sier han, og legger til at det andre alternativet er å ta opp hele saken til ny omregulering og se på alle forholdene i Sandviken på nytt.

Onsdag vil saken bli behandlet i formannskapet, der det i tillegg vil bli lagt frem to mellomforslag i håp om at alle parter skal bli fornøyde, avslutter Johansen.