NRK Meny
Normal

Småbarnsmor cannabisdømt

Småbarnsmoren (37) er dømt til fengsel i fire år.

Cannabisplante
Foto: /colourbox.com / /colourbox.com

Retten finner det bevist at kvinnen var en sentral aktør da en leid bolig i Sollistrandsveien i Horten ble brukt som hasjplantasje i 2007.

I januar i år beslagla politiet 5,6 kilo med cannabisplanter i boligen.

Kvinnen og fire medtiltalte menn, alle med vietnamesisk bakgrunn, er nå dømt til lange fengselsstraffer for dette forholdet og en tilsvarende plantasje på Romerike.

Nettverk av gartnere

Dommen i Øvre Romerike tingrett beskriver en omfattende virksomhet knyttet til dyrking og salg av narkotika. I media har saken blitt omtalt som et nettverk av cannabisgartnere med bakgrunn fra Vietnam. Alle fem er kjent skyldige i forholdene som gjelder boligen i Sollistrandsveien i Horten.

I tidsrommet april 2007 til januar 2008 dyrket de frem og oppbevarte flere avlinger cannabisplanter, som tilsammen utgjorde minst 21,9 kg cannabis.

Av dette ble 435 cannabisplanter som i tørket tilstand veide ca 5,6 kg og ca 1,3 kg cannabis beslaglagt 27. januar 2008.

Plantene befant seg i kjelleren og annen etasje. Det var elektrisk utstyr, lamper, ventilasjonsanlegg og vanningsanlegg. Strømmen til det elektriske anlegget var koblet utenom måler. Ifølge en representant for selskapet som eier huset, ble huset påført skader som er taksert til ca 150 000 kroner. Huseieren eller deres forsikringsselskap har ikke fremmet erstatningskrav i saken.

Et sentralt ledd

De fem domfelte er også knyttet til cannabisdyrking i en tilsvarende bolig i Skogbygda i Nes i Akerhus.

Etter bevisførselen finner retten det utvilsomt at alle de fem tiltalte kjenner hverandre, og at de har samarbeidet om produksjon av marihuana i de to husene.

Når det gjelder den 37 år gamle kvinnen, finner retten det utvilsomt at hun har vært en nødvendig og sentral aktør i gruppen, og retten finner det utvilsomt at hun har vært klar over sin rolle og slik bevisst medvirket til produksjon og salg, både i Skogbygda og i Horten. Hun er den eneste av de tiltalte som har hatt fast arbeid og en relativt ordnet økonomi, og derfor har kunnet stå som eier og leietaker av de to boligene som ble benyttet til salg.

Retten konkluderer med at kvinnen, som er norsk statsborger, var et sentralt ledd for opprettelsen av plantasjene, samt omsetningen av stoffet som tidligere var produsert i Horten. Hun har mindreårige barn. Hensett til alvoret i saken er dette forhold som i første rekke må vurderes på soningstidspunktet. Straffen settes til fengsel i fire år. Hun tilkommer et varetektsfradrag på 94 dager.

De fire medtiltalte mennene er i Øvre Romerike tingrett dømt til fengselsstraffer fra 2 år og fem måneder til 3 år og åtte måneder.

Dommen var enstemmig.