NRK Meny
Normal

Slukkeanlegget kveler flammene, men ikke menneskene

Ingen vannskader og helt trygg for mennesker. Dette er noe av omtalen til slukkegassen inergen som ble testet i Tønsberg.

Blåselampe rett før den slukker

RETT FØR: Rommet er i ferd med å fylles med inergen slukkegass og det er rett før blåselampa slukker. I bakgrunnen sitter testdeltakerne. Det er mye lyd når gassen slippes ut i rommet og alarmen har gått.

Foto: Freddy S. Fagerheim / NRK

Vi er i en nyoppført kommunal bolig på Sem i Tønsberg, som er tilrettelagt for personer med autismerelaterte diagnoser.

I dag er fellesrommet fylt med personer fra kommunen, brannvesenet og fra leverandøren av brannslukkingsanlegget.

Slukkegassen INERGEN testetes i en kommunalbolig i Tønsberg. Slukkeanlegget gjør at vanlig vannslukke-anlegg ikke er nødvendig. Dermed oppstår det ingen vannskader dersom anlegget løses ut.

VIDEO AV TESTEN: Her settes slukkeanlegget i gang. Se hva som skjer.

For i dag er brannslukkingsanlegget i fokus. Dette er ikke et tradisjonelt slukkeanlegg med vann.

Dette slukkeanlegget består av blant annet noen store gassflasker og dyser strategisk plassert rundt om i bygget.

Dette er et slukkeanlegg med inergen.

Slukkegass

Inergen er en slukkegass som består av luftgasser sammensatt på en slik måte at du kan oppholde deg i rommet hvor gassen er sluppet ut, forteller Kjell Arne Strømstad, daglig leder i Fire Eater Norge.

Sjefen for Fire Eater Norge ved måleutstyret til testen

MÅLER NIVÅENE: Daglig leder av Fire Eater Norge, Kjell Arne Strømstad, hadde en rekke målere som sjekket oksygennivået under testen.

Foto: Freddy S. Fagerheim / NRK

Det høres litt spesielt ut, særlig når vi får høre at gassen fortrenger oksygenet i rommet til et nivå hvor flammer ikke lenger klarer å brenne.

Så settes alarmen i gang. 90 sekunder senere hører vi en høy lyd og slukkegassen blåses ut i rommet under høyt trykk.

Etter omtrent tre minutter blir flammen inne i stormlampen mindre og mindre. Det er tent flere stearinlys for å illustrere hva som skjer.

Rommet er fullt av mennesker og ingen ser ut til å reagere på at oksygennivået er så lavt at flammene slukkes.

Tydelig effekt

En gassblåselampe tennes i naborommet og den kraftig blå stikkflammen brenner intenst. Lampen bæres inn i rommet som er fylt med Inergen slukkegass. Flammen på blåselampen slukkes nesten med en gang den blir båret inn i rommet. Og dette er omtrent ti minutter etter at anlegget er skrudd av. Fremdeles mangler nemlig mye av hovedingrediensene for at en flamme skal brenne, oksygen.

– Vi håper jo ikke at anlegget skal komme i bruk. Men dersom det skulle bli aktivert, så trenger ikke de som bor her å evakuere ut, men evakuere internt i bygget, sier Jon Kristian Pedersen, rådgiver i Tønsberg kommune.

Jon Kristian Pedersen i bakhagen til det nye bygget

EN GOD LØSNING: Rådgiver Jon Kristian Pedersen i Tønsberg kommune er fornøyd med det nye slukkeanlegget i den nye boligen på Sem.

Foto: Freddy S. Fagerheim / NRK

Han er fornøyd med at det er valgt et slikt slukkeanlegg til denne seksmannsboligen. Nettopp blant annet fordi at det ikke oppstår vannskader ved en eventuell brann.

– Vi har opplevd før å måtte finne hasteløsninger fordi det ikke har vært mulig å bo i en bolig som er brannskadet, sier Pedersen.