Slo søsken med kost og ledning

Ung kvinne dømt til samfunnsstraff i mer enn 400 timer.

Tingrett rettsal

DØMT: Ifølge dommen skal kvinnen ha brukt vold mot tre yngre søsken.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Kvinnen, som er i starten av 20-åra, møtte nylig i Tønsberg tingrett, tiltalt for vold mot tre yngre søsken.

Volden skal ha pågått i rundt to år fra sommeren 2013. Tiltalte hadde sammen med et annet familiemedlem ansvar for søsknene, som i denne perioden var mellom 9 og 12 år gamle.

Ifølge dommen skal kvinnen flere ganger ha slått søsknene med flat hånd. Hun skal også ha brukt en ledning og en kost til å slå familiemedlemmene.

Retten mener det alvorlig at hun flere ganger skal ha snakket nedsettende til de fornærmede, og truet med at også en eldre bror skulle bruke vold mot dem.

Kvinnen, som nektet for å ha slått søsknene da saken ble behandlet i Tønsberg tingrett, hevdet at lillebroren fant på historien og deretter fikk med seg søsknene, men ble ikke trodd.

Får erstatning

Retten mener det er bevist at de fornærmede har vært utsatt for vold, blant annet fordi alle søsknene har forklart seg sammenfallende om voldsbruken.

Ifølge dommen er det alvorlig at søsknene i nesten to år måtte leve under et regime preget av vold og trusler, og at de har måttet se hverandre bli utsatt for dette.

Kvinnen er nå dømt til 418 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 14 måneder. Hun må også betale 60.000 kroner i oppreisningserstatning til alle de tre fornærmede.