Slåss for å beholde Marinemusikken

– Det er historieløst å legge ned et av verdens beste militærkorps. Det sier fylkesordfører Rune Hogsnes. Forsvarsdepartementet foreslår å legge ned Marinemusikken i Horten i sin langtidsplan for forsvaret, men Hogsnes tror det fortsatt er mulig å stoppe en nedleggelse. Langtidsplanen for forsvaret er nå ute på høring og neste uke skal fylkesordføreren til Stortinget for å bli hørt av utenriks- og forsvarskomiteen.