Slakter brannsikkerheten før Basa-brannen

En rekke avvik var direkte medvirkende til at brannen i Basa-huset i Tønsberg ble så stor, ifølge en ny rapport.

Brann Tønsberg

OMFATTENDE BRANN: Rundt 21 000 kvadratmeter ble skadet under brannen 23. juli 2015.

Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

Eierne av Basa-huset i Tønsberg får skarp kritikk i en ny rapport som tar for seg hvordan brannen i bygningen kunne bli så stor. 23. juli 2015 oppstod en voldsom brann i Basas lokaler i Tønsberg. Rundt 21000 kvadratmeter ble skadet da bygningen brant.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har bestilt rapporten, som viser flere alvorlige og kritikkverdige forhold.

Sprinkleranlegg var koblet ut

SP Fire Research har utarbeidet rapporten, der det blant annet står følgende:

«Det virker å ha vært et gjennomgående manglende fokus på brannforebyggende arbeid, noe som har vist seg i en rekke avvik fra krav i lover og forskrifter. Noen av disse har vært direkte medvirkende til at brannen fikk det utfallet den fikk.»

Rapporten peker på flere forhold som har bidratt til at brannen ble så stor:

  • Utilstrekkelig vedlikehold av sprinkleranlegget.
  • Sprinkleranlegget var koblet ut på dagen det brant. Det ble ikke satt i verk tilstrekkelige kompenserende tiltak.
  • Flere brannvegger har vært svekket, noe som trolig har ført til at brannen fikk spre seg raskere gjennom bygget.
  • Organisatoriske tiltak og planverk for det brannforebyggende arbeidet mangler.
Brann i Tønsberg

ALVORLIGE MANGLER: Alvorlige avvik var direkte medvirkende til brannens utfall, ifølge rapporten.

Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

Vil ikke kommentere

Daglig leder for Basa-huset, Christian Tveter

UHELDIGE OMSTENDIGHETER: Daglig leder for Basa-huset, Christian Tveter, sier at mange uheldige omstendigheter førte til den store brannen.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Daglig leder for Basa-huset, Christian Tveter, vil ikke kommentere kritikken i rapporten.

– Jeg kan bare kommentere at vi synes det er synd. Det har vært et sammentreff av mange uheldige omstendigheter som førte til at brannen ble så omfattende som den ble, sier Tveter.

Brannvesenet har anmeldt Basa-huset, og politiet etterforsker fortsatt saken. Tveter vil ikke kommentere hvilke konsekvenser rapporten kan få for selskapet.

– Vi har lest rapporten og slutter oss egentlig til konklusjonene og læringspunktene om at det er viktig med et tettere samarbeid mellom det offentlige og gårdeiere.

– Mange læringspunkter

Anne Rygh Pedersen

LÆRING: Avdelingsdirektør i DSB, Anne Rygh Pedersen, sier de har mye å lære av rapporten.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Avdelingsdirektør i DSB, Anne Rygh Pedersen, sier de har mye å lære av rapporten.

– Vi ser at brannvesenets håndtering var riktig og viktig for å håndtere brannen, og så ser i at en del av de forebyggende tiltakene i bygget ikke var på plass, sier Pedersen.

– Her er det ganske mange læringspunkter vi er opptatt av å lære av og følge opp videre.

Selv om brannvesenet fikk skryt for deres innsats, som førte til at brannen ikke spredde seg, får de også kritikk for ikke å ha gjennomført tilsyn i Basa-huset siden 2003.