NRK Meny
Normal

Skuddpremie på ulv og bjørn

Historiske dokumenter fra Vestfoldarkivet blir tilgjengelig digitalt. Her kan du blant annet lese vedtak om skuddpremie på ulv og bjørn og opprettelse av både sykehus og jernbane.

Vestfoldarkivet har digitalisert protokoller fra fylkestinget fra 1838-1893.

Vestfoldarkivet har digitalisert protokoller fra fylkestinget fra årene 1838–1893.

Årsaken er at de ønsker at dette skal bli tilgjengelig for alle som er interessert i Vestfolds historie, gjennom arkivportalen.no.

– Her ligger hele historien til Vestfold fylkeskommune og utviklingen av samfunnet fra 1838, sier Karianne Schmidt Vindenes fra Vestfoldarkivet.

Vestfoldarkivet digitaliseres

Møteprotokoll fra 1875

Foto: Vestfoldarkivet

Gotisk skrift

Blant annet kan du lese vedtakene som ga nytt fylkessykehus i Tønsberg og etablering av jernbanen.

Fylkesvedtakene fra da Vestfold fylke het Jarlsberg og Laurvigs amt, er i gotisk skrift.

Men er folk interessert i dette? Og klarer folk å lese det? Se video øverst i artikkelen.

Arbeidet fortsetter

Alle protokollene er også tilgjengelige i Vestfoldarkivets lesesal.

...at et nyt Sygehuus for det hele Amtsdistriktet opføres paa den dertil anviste Tomt ved Tønsberg, og at det til et saadant Øiemed opsamlede Fond hertil anvendes...

Jarlsberg og Laurvigs Amtformandskap

– Vi vil fortsette arbeidet med digitalisering og vil legge ut nye protokoller etter hvert, sier Schmidt Vindenes.

Vestfoldarkivet digitaliseres

Vedtak om sykehus i Tønsberg.

Foto: Vestfoldarkivet