Skoppum kan avlaste Oslo

Plasseringen er perfekt. Skoppum har potensial til å bli det nye store område i Vestfold, med forbehold om ny jernbanestasjon.

3 bydeler som forsterker hverandre

3 bydeler kan forsterke og utfylle hverandre ifølge Snøhetta.

Foto: Snøhetta

Det er seniorarkitekt i arkitektfirma Snøhetta, Maria Svaland, som ser muligheter i Skoppum.

Hun har, på oppdrag fra interesseorganisasjonen Knutepunkt Horten Vest, laget en studie rundt ny jernbanestasjon i Horten.

– Baktanken er å avlaste Oslo og Akershus fordi befolkningsveksten er så stor og det å etablere et knutepunkt der det er så stort areal tilgjengelig er en unik mulighet, sier Svaland til NRK.

Svaland mener at Horten med en ny jernbanestasjon har god beliggenhet, spesielt for pendlere som jobber i Oslo.

Begeistret

Studien ble presenter onsdag og begeistret mildt sagt rødt-politiker i Horten, Alf Henriksen.

– Jeg synes det er et genialt forslag fordi det løser alle problemene vi har i Horten i dag. Delvis så gir det utvidelsesmuligheter for Høgskolen på Bakkenteigen. Med dette unngår skolen å bli belastet med en jernbanestasjon, parkeringsplass og mange boliger. sier Henriksen.

Han mener den nye miljøbyen på Skoppum kan huse ti til femten tusen nye innbyggere.

– Vi gir oss selv en helt ny bydel og vi løser alle våre miljøproblemer. Og så gir vi Bakkenteigen det Bakkenteigen skal ha; et universitets- og industrisenter, sier han.