Skjeggestadbrua åpnes fredag

Den ene av de to Skjeggestadbruene blir klar for trafikk allerede til fredag. Men køene blir trolig ikke helt borte på en stund.

Befaring ved Skjeggestadbrua 13.04

OVERRASKENDE: Det var 2. februar det sørgående løpet på Skjeggestadbrua helt uforvarende kollapset.

Foto: Helena Rønning/NRK

Nyheten kommer bare ett døgn etter at Samferdselsdepartementet meldte at Skjeggestadbrua skulle åpne for trafikk til søndag.

Ingunn Foss, avdelingsleder i Statens vegvesen i Vestfold, forteller at det siste arbeidet med å tilrettelegge for trafikk har gått raskere enn forventet.

– Anleggsarbeidene det siste døgnet har vært teknisk krevende, vi har blant annet jekket opp brua og skiftet lagre. Vi var usikre på hvor mange lagre vi måtte skifte og hvor lett det ville gå, men det har gått veldig fint og raskere enn forventet. Siden det har vært fint vær det siste døgnet har vi også kommet mye lenger på asfalteringen og oppmerkingen enn vi hadde trodd, sier hun til NRK.no.

– At brua åpner to dager før planen er en kjempegod nyhet særlig for trafikantene og beboerne langs omkjøringsveiene, legger hun til.

Kollaps i februar

Ingunn Foss

Ingunn Foss, avdelingsleder i Statens vegvesen i Vestfold.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Det var 2. februar i år at sørgående løp av Skjeggestadbrua kollapset.

Eksperter i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har konkludert med at det var utfyllings- og planeringsarbeid i tiden rett før skredet som førte til dette.

Brua har siden kollapsen vært stengt, den sørgående delen er blitt sprengt, og det har vært jobbet med å stabilisere og bygge opp brua igjen. Da det sørgående løpet kollapset, ble en av pilarene det nordgående løpet står på, forskjøvet. Nå er det gjort omfattende stabiliseringsarbeid i området.

– Mye mindre kø

De siste månedene har det dannet seg mye køer på omkjøringsveiene til E18, særlig på utfartsdager. Ifølge Foss vil bruåpningen gjøre fremkommeligheten vesentlig bedre på vanlige dager.

– Men det blir trolig fortsatt noe kø på E18, fordi veien over brua blir snevret inn fra tidligere fire felt til to. Dessuten setter vi ned fartsgrensa til 70 kilometer i timen på en strekning på 800 meter. Vi forventer mye mindre kø enn det har vært på omkjøringsveiene.

Hun legger til at en av årets største utfartshelger i Vestfold starter til fredag.

Klar om ett år

Ifølge Foss blir det sørgående løpet gjenoppbygget og klar for trafikk igjen innen neste sommerferie.

– Var det litt unødvendig at Samferdselsdepartementet gikk ut med meldinga om åpning i går, når de ga en helt ny beskjed bare ett døgn etter?

– For oss er det aller viktigste at vi får åpnet Skjeggestadbrua og får trafikken tilbake på den. I går på dette tidspunktet var vi ikke sikre på at vi ville klare det før søndag. Da det viste seg at det gikk, tenkte vi at det var viktigst å komme ut med ny informasjon så fort som mulig, svarer Foss.