Skeptisk til økt sukkeravgift

Regiondirektør i NHO Vestfold Kristin Saga mener sukkeravgiften virker lite gjennomtenkt, og setter arbeidsplasser i fare. Saga tror at grensehandelen sannsynligvis vil øke i regioner med kort vei til Sverige – som Vestfold, dersom prisene ut til forbrukerne også øker.

Kristin saga NHO
Foto: NHO