NRK Meny

Skal redusere klimagasser

Miljødirektoratet tildeler Horten kommune et tilskudd på 2,3 millioner kroner til etablering av en energistasjon basert på biogass. Ingmar Swanink, prosjektleder i teknisk avdeling, mener at tilskuddsbevilgningen vil sende et signal om at biogass er i vinden. Formålet med ordningen er å bidra til reduksjon av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet.