Skal jobbe sammen for jernbane

Kommunene vil ha tett dialog med Bane NOR for å sikre en best mulig jernbanetrasé gjennom Tønsberg. Det er klart etter et møte mellom partene nå i ettermiddag. Tønsberg-ordfører Petter Berg sier høringsuttalelsen ligger fast, men at de vil ha god dialog fram mot en endelig plan. Bane NOR går nå gjennom de nesten 200 høringsuttalelsene. De vil deretter komme med sin anbefaling.