Færder får ingen egen robot

Ordfører er fascinert av undervannsfarkosten «Hugin», men å kjøpe en til Færder nasjonalpark vil nok aldri skje.

Tysk flyvrak ved Slagentangen

Undervannsfarkosten Hugin fant et gammelt flyvrak utenfor Slagentangen i Tønsberg. Det var et tysk bombefly fra andre verdenskrig som hadde blitt dumpet i sjøen.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Nei, det har vi ikke råd til, ler ordfører på Nøtterøy, Roar Jonstang når han får spørsmålet om kommunen har tenkt til å kjøpe en egen «Hugin».

Hugin er en norskprodusert undervannsrobot som kan kartlegge to og en halv kvadratkilometer av havbunnen på en time.

Den skal brukes til å kartlegge miljøtilstanden i sjøen og på havbunnen.

Fant et gammelt fly

Onsdag var Jonstang med ut på Oslofjorden for å teste Hugin, og på tokten fant de litt av hvert.

– Den fant blant annet et flyvrak. Det var et tysk bombefly som ble dumpet i området utenfor Slagentangen etter krigen, sier han.

I tillegg fant de et skipsvrak som var nær 100 år gammelt. Det ble også registrert mange forlatte teiner.

– Og vi ønsker å klarlegge omfanget og i hvilken grad disse og andre fiskeredskaper fortsatt fanger fisk og skalldyr, sier han.

Hugin

Hugin kan dykke ned på 6000 meter dyp og ta bilder av havbunnen.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Viktig med kartlegging

Jonstang sier at det å kartlegge havbunnen og miljøtilstanden i Færder nasjonalpark er viktig for å kunne vurdere og iverksette tiltak for å sikre en god utvikling av miljøet ute i sjøen.

– Og vi er også opptatte av å kartlegge geologiske formasjoner, tareskog, koraller, miljøtilstanden for øvrig foruten tapte fiskeredskaper som nevnt, sier han.

Han legger til at med den nye teknologien Hugin har vist, så er det mulig å gjøre en god kartlegging.

Roar Jonstang, ordfører Nøtterøy kommune

Ordfører Roar Jonstang er begeistret for den nye teknologien, men å kjøpe en egen Hugin til Færder nasjonalpark blir litt for dyrt.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Og fremover skal vi se på dette og avklare med alle aktuelle instanser om vi skal iverksette større tiltak med utgangspunkt i denne unike teknologien Kongsberg Maritime AS har utviklet, og som selskapet i Horten ønsker å videreutvikle til formål i kystnære områder.

Blir for dyrt

Men selv om Jonstang er svært begeistret over Hugin, så koster roboten litt mer enn hva kommunen eller Færder nasjonalpark har i ermet.

– Den koster en 35 millioner kroner, sier han, men nevner at det kan være aktuelt å vurdere leie av Hugin. Dette er noe av det som vil bli vurdert av forskningsmiljøene og forvaltningsenhetene i tiden som kommer.

– Det dreier seg om både å samle allerede eksisterende data og å se på de nye mulighetene Hugin gir oss. Vi må sikre oss medvirkning fra overordnede myndigheter, ikke minst om vi skal kunne foreta systematisk kartlegging av eksempelvis den 325 kvadratkilometer store Færder nasjonalpark – med en antydet kostnad på rundt fem millioner kroner, avslutter han.