Skal forhandle om sammenslåing

Kommunestyret i Lardal vedtok i kveld å opprette et utvalg som skal jobbe for en felles politisk plattform for en mulig sammenslåing med Larvik.

Liv Grinde, ordfører i Lardal

Ordfører Liv Grinde (Ap) skal sitte i det politiske forhandlingsutvalget sammen med varaordføreren og gruppelederne for Høyre og Frp.

Foto: Hans Petter Reppe

Vedtaket innebærer at ordføreren, varaordføreren samt gruppelederne for to de største opposisjonspartiene skal utgjøre det som kalles et politisk forhandlingsutvalg. Utvalget skal så langt det er mulig jobbe fram mot felles standpunkter i sentrale spørsmål knytta til en mulig sammenslutning av Lardal og Larvik.

Viktige spørsmål for innbyggerne

– De sentrale spørsmålene handler blant annet om hvordan den politiske organiseringen skal gjøres, om Svarstad som lokalsenter, skal vi ha et servicetorg osv. Det handler rett og slett om alle de tingene som betyr noe for innbyggerne i kommunen,sier ordfører Liv Grinde.

Den største utfordringen i utvalget tror Grinde blir spørsmålet om kommunedelsutvalg.

– Dette har Larvik allerede vært innom og stemt ned, men jeg tror det blir mye diskusjon rundt spørsmålet om et slikt utvalg. Jeg tror det er viktig at vi starter med de spørsmålene vi kan enes om og diskutere de vanskleige temaene etter hvert.

Sluttbehandles i kommunestyrene

Parallelt med arbeidet i forhandlingsutvalget jobbes det med en utredning om mulig kommunesammenslåing med Larvik. Utredningen skal være ferdig i løpet av mai, og resultatet av forhandlingsutvalgets arbeid skal legges ved utredningen for behandling i kommunestyrene i Lardal og Larvik.