NRK Meny
Normal

Skal få ungdom i arbeid

Sandefjord kommune oppretter 15 praksisplasser i kommunen for å hjelpe arbeidsledige ungdommer mellom 18 og 24 år ut i arbeidslivet eller tilbake til skolebenken.

Sandefjord rådhus

– Vi ønsker at ungdommen i Sandefjord skal være aktive deltakere i samfunnet og ikke begynne tidlig en karriere som passiv stønadsmottaker. Det sier sosialsjef Lise Tanum Aulie.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Vi ønsker å snu ungdommene allerede når de står i døren til NAV, sier helse- og sosialsjefen i kommunen, Lise Tanum Aulie.

I slutten av august skal arbeidstreningen starte.

– Vi ønsker at ungdommen i Sandefjord skal være aktive deltakere i samfunnet og ikke begynne tidlig en karriere som passiv stønadsmottaker. Det er viktig for den enkelte og for levekåra i Sandefjord at flest mulig er aktive bidragsytere i lokalsamfunnet vårt, sier Aulie.

Kommunens politikere er positive til dette prosjektet og ønsker og evaluere det tidlig neste år.

Gode resultater

Åmli kommune i Aust-Agder var først ute med en lignende modell. Og det var utgangspunktet når de folkevalgte ba NAV se på mulighetene for å gjennomføre noe lignende i Sandefjord.

Arbeidstrening har gitt svært gode resultater, det bekrefter fungerende Nav leder Anne Tordis Skjeggedal i Åmli. Hun har erfaring med arbeidstrening siden 2006.

– Det har vært en kraftig nedgang i antall personer som mottar økonomisk sosialhjelp. I 2007 var det over 90 brukere. I 2009 var det 45 og i 2011 var vi nede i 26 personer. Vi har også sett en stor nedgang i sosialhjelpsutbetalingene. De siste to åra har det vært en nedgang på bortimot 70 prosent, sier Skjeggedal.

Hun tror årsaken til at arbeidstrening har en så gunstig effekt for mange er at de får mulighet til å trene på innarbeide seg arbeidsrutiner.

– Mange kan ha vært ute av arbeidslivet lenge, de trenger og trene på å stå opp om morgenen, innarbeide rutiner, håndtere hverdagen og etter hvert håndtere det ordinære arbeidslivet.

Mange positive effekter

Skjeggedal ser også mange andre positive effekter i lokalsamfunnet som følge av dette prosjektet

– Arbeidsgruppa her i Åmli har tilbudt hagearbeid om sommeren og snømåking om vinteren for eldre og pensjonister og det har mottakerne satt stor pris på.

Skjeggedal har følgende råd til arbeidstreningsprosjektet i Sandefjord.

– Foreta en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Hvis det viser seg at arbeidstrening er rett tiltak er det viktig med tett oppfølging. Dersom brukeren ikke følger opp tiltakene, er det viktig å være tett på med oppfølging og vurdere konsekvenser.