– Mange glemmer å justere fluktåpningen

Her er reglene som gjelder for sommerens krabbefiske.

Fiskeredskaper

FORBUD: I områder avsatt til fredning av hummeren, som for eksempel ved Bolærne utenfor Nøtterøy, er det totalforbud mot å fiske med garn eller teiner.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Sommeren er her for fullt, og Oslofjorden pakkes snart av ivrige fritidsfiskere. Har du planer om å fiske krabber i sommer, kan det være lurt å lese videre.

1: Teiner og garn skal merkes

Det er viktig å huske at alle teiner og garn som settes ut, skal merkes med navn og adresse på eier. Det er også viktig at de er godt synlige på sjøen for annen båttrafikk.

Dersom du skulle oppleve å få hummer i krabbeteinene denne sommeren, så skal den settes ut i sjøen igjen med en gang. Det er nemlig totalforbud mot å fiske hummer utenom fangstperioden, som er fra 1. oktober til og med 30. november på østlandet.

2: Minstedybde 25 meter

På sommerstid skal krabbeteiner settes på 25 meters dybde eller dypere.

Det er ikke tillatt for fritidsfiskere å sette ut flere enn 20 teiner.

3: Husk å justere fluktåpningen

Det er også viktig å justere fluktåpningen på teinene. Minste fluktåpning på krabbeteinene må være satt til 80 mm. Det opplyser regiondirektør Erik Ludvigsen i Kystdirektoratet når NRK kontakter ham om regelverket i Oslofjorden.

– Det er viktig å minne om at svært mange av teinene som selges nå er såkalte kombinerte teiner, som kan benyttes både i hummerfiske og krabbefiske. Da er det viktig at man sjekker fluktåpningen før teinene settes i sjøen.

– Vanligvis er disse teinene oppsatt med 60 mm fluktåpning som en hummerteine når de selges, men skal du bruke de nå om sommeren til krabbefiske, er det viktig at en endrer posisjon slik at fluktåpningen er 80 mm.

– Tror du det er mange som glemmer det?

– Jeg vet at det er mange som glemmer det, og hvis vi kommer over slike teiner så blir eieren politianmeldt, sier Ludvigsen.

Det samme gjelder for eiere som setter krabbeteiner på grunnere vann enn 25 meter.

4: Fiske med garn

Når det gjelder fiske med garn, er kravet at garnet skal settes minimum 3 meter under vannflaten. For generelt garnfiske, med for eksempel flyndregarn eller trollgarn, kan en sette garnet på grunt vann.

Dersom en setter krabbegarn kun for å fiske etter krabbe, gjelder reglen om minimum 25 meters dyp, altså det samme som for teiner.

Hva da om en setter flyndregarn på 8 meter og får krabber i garnet?

– Da regnes krabbene som bifangst, og en kan beholde dem, sier Ludvigsen.

Garn for generelt fiske kan ha maksimal lengde på 210 meter, mens garn som er beregnet for å fiske torsk ikke skal være lengre enn 165 meter.

Regiondirektør i Fiskeridirektoratet,region Sør, Erik Ludvigsen

FLUKTÅPNING: – Husk at fluktåpningen må justeres til minimum 80 mm i sommersesongen, sier regiondirektør Erik Ludvigsen i Fiskeridirektoratet.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

5: Totalforbud i hummerfredningsområdene

I områder avsatt til fredning av hummeren er det totalforbud mot å fiske med garn eller teiner. I slike områder er det kun lov å fiske med håndredskap.

Ørretgarn er forbudt i hele Oslofjorden

Leder Norges fritids- og småfiskerforbund, Tom Sollie, opplyser at det er ikke tillatt å bruke ørretgarn i Oslofjorden.

Det er også forbudt å fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye.

– Det er også et forslag ute på høring nå om å forby garnfiske på grunnere vann enn 25 meter, men de reglene trer tidligst i kraft neste sommer, sier Sollie.