Skal bli mer tilgjengelig for publikum

Tønsberg kommune og Fylkesmannen i Vestfold vil gjøre Ilene og Presterødkilen naturreservater mer tilgjengelig for publikum, med en tursti som binder reservatene sammen.

Utsikt fra fugletårnet innerst i Presterødkilen

UTSIKT fra fugletårnet innerst i Presterødkilen

Foto: Vestfold fylkeskommune

Tønsberg-ordfører Petter Berg kaller områdene for uoppdagede perler, og håper å starte byggingen av stien til høsten.

Jeg tror at dette vil bli tatt godt imot. Disse områdene er lite kjent fordi de ligger litt utilgjengelig til.

Berg tror stien blir klar til bruk neste vår. Han sier at prosjektet, som vil koste fem millioner kroner, er ferdigfinansiert.

Staten betaler halvparten av summen, i tillegg får vi spillemidler for halvannen million. Kommunen betaler selv en million kroner, sier Berg.

Har tatt mange år

Stien er et viktig ledd i fylkesmannens planer for hvordan Ilene og Presterødkilen skal bevares i framtida. Fylkesmannen har jobbet med en plan om dette i mange år, og den godkjente Miljødirektoratet for noen uker siden.

Fugletitting for alle

Det er den første forvaltningsplanen i dette området, som blir et veldig viktig verktøy for både grunneier, kommunen, fylkesmannen og andre interesseorganisasjoner.

Det sier Birgit Brosø, rådgiver hos Fylkesmannen. Hun forteller om hovedtiltakene i planen.

Fugletårnet innerst i Presterødkilen

FUGLETÅRNET innerst i Presterødkilen

Foto: Vestfold fylkeskommune

Blant annet skal vi overvåke fuglebestanden i området. Kuer skal fortsatt beite på engene. Vi skal også undersøke bunnforholdene. Ute i søla lever mange organismer som er grunnlaget for mange av fugleartene som lever her, de vet vi veldig lite om.

Naturreservat utvida

250 registrerte fuglearter

Per Halle hos rådmannen i Tønsberg sier at Presterødkilen uten tvil har vært det mest utilgjengelige av de to reservatene.

– Langsmed Ringveien så har det vært mer eller mindre utilgjengelig. Derfor er det så viktig å få på plass denne turstien.

Tønsberg er den eneste byen i Nord-Europa med to våtmarksreservater av internasjonal verdi i gangavstand fra bysentrum, ifølge Fylkesmannen.

Ifølge Halle er de to reservatene viktige fordi mange trekkfugler bruker områdene om våren og høsten. Områdene er også rike fuglebiotper, med rundt 250 registrerte fuglearter.

Gjenskaper gammel natur

Den endelige forvaltningsplanen ble godkjent av Miljødirektoratet 23. april.