Skal avdekke arbeidslivskriminalitet

Fredag åpner et eget a-krimsenter i Tønsberg for Buskerud, Vestfold og Telemark.

Arbeider jobber på tak

AVDEKKE: Det nye a-krimsenteret i Tønsberg skal avdekke kriminalitet som foregår i arbeidslivet. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

A-krimsenteret skal avdekke arbeidslivskriminalitet, og det er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Nav, politiet, Skatteetaten og skatteoppkreverne i de tre fylkene.

I det nye senteret som får egne lokaler hos Skatt sør i Tønsberg, får 20 medarbeidere fra de ulike etatene kontorplass, ifølge en pressemelding fra a-krimsenteret i Tønsberg.

Det etableres også operative grupper i hvert fylke.

God erfaring

Etatene har samarbeidet om å avsløre kriminelle aktører i arbeidsmarkedet siden 2015. Det har gitt resultater, og i fjor ble 20 kriminelle aktører satt ut av spill i Buskerud, Vestfold og Telemark. 32 personer ble utvist som følge av målrettede aksjoner.

Nå åpnes et eget senter i regionen for å styrke det tverretatlige samarbeidet i de tre fylkene.

Det finnes allerede samlokaliserte kontorer i Bergen, Kristiansand, Stavanger, Oslo og Trondheim som kan vise til gode resultater.

Profesjonelle kriminelle

– De kriminelle blir stadig mer profesjonelle og organiserte. Da er det avgjørende at vi jobber mer koordinert, grundig og analytisk på tvers av etatene, sier regionsjef i Arbeidstilsynet, Arve Semb Christophersen.

Arve Semb Christophersen, regiondirektør i Arbeidstilsynet

NYTT SENTER: – Senteret er viktig for å styrke det tverretatlige samarbeidet i Buskerud, Vestfold og Telemark, sier Arve Semb Christophersen som er regiondirektør i Arbeidstilsynet.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Bak flere av aktørene skjuler det seg ofte kriminelle bakmenn og store nettverk, og det er disse det nye senteret nå skal avdekke, men de skal også bekjempe og forebygge kriminalitet i arbeidslivet.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie skal foreta den offisielle åpningen på fredag.