Øker nettleien med ni prosent

– Jeg har forståelse for at kundene synes det høres mye ut.

Video Over halvparten av nettleia går til staten

PRISØKNING: Nettleien blir ni prosent dyrere i Vestfold og Grenland.

Foto: Nyhetsspiller

Ved årsskiftet økte Skagerak Energi nettleien med ni prosent. For husstander med et årlig forbruk på 20 000 kWh betyr økningen cirka 900 kroner i året.

– Dette er en naturlig økning som en følge av de rammene vi har fått tildelt fra NVE for neste år. Nå har vi hatt ganske lave nettleier i Skageraks område i en del år, så dette er egentlig en normalisering, sier kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes.

Thor Bjørn Omnes.

ENDRINGER: Kommunikasjonssjef i Skagerak Energi, Thor Bjørn Omnes, opplyser at nettleien er redusert like mange ganger som den er satt opp de siste sju årene.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Nettleie er det du betaler for at nettselskapet skal sørge for at strømmen kommer frem til deg.

Nettselskapene har monopol i sine områder, og det vil si at alle kundene i området til Skagerak Nett må bruke nettet og betale den prisen selskapet krever. Det er bare strømleverandør det er mulig å skifte.

Over 126 000 kunder

Økningen gjelder alle husholdnings- og hyttekundene i Vestfold og Grenland. Selskapet har totalt 190 000 kunder, og omtrent to tredeler har nå fått en ni prosents økningen i nettleien.

– Siden 2010 har vi hatt like mange prisreduksjoner som prisøkninger. Vi har hatt til dels store prisreduksjoner også.

– En økning på ni prosent er isolert sett en ganske stor økning, men hvis vi ser det i en historisk sammenheng så har vi hatt en lavere utvikling på nettleien siden 2010 enn det konsumprisindeksen skulle tilsi, fortsetter Omnes.

Forbruk

Økningen betyr at dem som bruker 20 000 kWh i året, må betale rundt 900 kroner mer i året.

– En mindre leilighet i et borettslag eller blokk bruker kanskje 8 000–12 000 kWh i året. Mens en enebolig ofte bruker mellom 25 000 og 35 000 kWh, sier Omnes.

Hvordan tror dere kundene reagerer på økningen?

– Jeg har forståelse for at kundene synes ni prosent høres mye ut, men jeg håper også at de ser sammenhengen over år og at vi har hatt en lavere utvikling i nettleien enn vi har hatt i priser for øvrig i samfunnet.