Sjøtrafikksentralen oppgradert og modernisert

Horten sjøtrafikksentral har blitt fornyet og modernisert, blant annet med bedre overvåkningssystemer. I formiddag åpnet sentralen offisielt på ny.

oppgradering av Horten sjøtrafikksentral

Andre Bjøringsøy, maritim trafikkleder.

Foto: Mathilde Torsøe/NRK

Den oppgraderte sjøtrafikksentralen skal sørge for enda mindre sannsynlighet for skipsulykker i fjorden utenfor Vestfold.

Sentralens myndighetsansvar er å overvåke og regulere skipstrafikken i Oslofjorden, bedre sjøsikkerheten og verne miljøet i kystsonen.

– Vi kommer til å bli mye flinkere til å være tidlig ute og avverge situasjoner fordi vi kan legge inn mange flere alarmer enn før. Skjer det noe på et annet området hvor vi ikke sitter med fokus på der og da, går det en alarm og kan gripe direkte inn. Det er fordelen med det nye systemet, sier sjøtrafikksentralsjefen Nils Petter Andersen.

Selve utskiftingsarbeidet har kostet rundt 40 millioner kroner. Og åpningen ble feiret med brask, bram og marsipankake.

En nødvendig oppgradering

Sentralen i Horten har blant annet fått seks nye radarer som sørger for mer nøyaktig radardekning enn før. Sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen sier oppgraderinga i Horten var nødvendig.

Arve Dimmen

Sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen gleder seg til å bruke nytt ustyr.

Foto: Mathilde Torsøe / NRK

– Utstyret vi hadde var i ferd med å gå ut på dato, vi sleit med at systemet falt sammen av tekniske årsaker. Vi trengte fornyelse for å få en ny funksjonalitet inn i systemet, sier han.

Sentralen i Horten er nummer to av fem sjøtrafikksentraler i Norge som har blitt oppgradert. Sentralen på Kvitsøy var den første, og alle skal oppgraderes innen 2018.

Avansert system

Sentralen i Horten overvåker båttrafikken fra Færder og inn til Spro/Steilene på Nesodden. Det nye overvåkingssystemet analyserer, filtrerer og presenterer trafikkinformasjonen i ett enhetlig skjermbilde. Systemet beregner blant annet mulige konflikter i trafikkbildet og ankomsttider ut fra fartøyenes fart og kurs.

Overvåkingssystemet er utviklet og levert av Kongsberg Norcontrol IT, og skal gjøre sjøtrafikksentralen enda bedre rustet mot ulykker som da oljetankskipet Full City grunnstøttet utenfor Langesund i 2009.

Den forrige store ulykken i farvannene Sjøtrafikksentralen i Horten kontrollerer var med lasteskipet Godafoss i 2011.

Sjøredningsentralen i Horten

God oversikt er det fra sjøredningsentralen i Horten.

Foto: Mathilde Thorsøe / NRK