Svekket sjøfuglbestand bekymrer

Flere måkearter er i ferd med å forsvinne fra Vestfold. Lenger inn i Oslofjorden har 90 prosent av hettemåkene blitt borte de siste 30 årene.

Hettemåke

Hettemåker er stadig sjeldnere å se i Indre Oslofjord.

Foto: Lillian Knutsen Aspås

– Hettemåkene har ikke vært så vanlig ute hos oss, den har det vært mer av i indre fjord. Men vi også ser en endring i hettemåkebestanden hos oss.

Det sier naturoppsynsmann Egil Soglo ved Statens naturoppsyn Vestfold.

Det var Aftenposten som i dag først skrev om nedgangen i sjøfuglbestanden. Soglo sier tendensen med at det blir færre sjøfugl er lik her i fylket, og at det spesielt er sildemåka og makrellterna som har store problemer her. I tillegg har fiskemåka endret bruksmønster i vår del av fjorden.

Les også: Måker i byen

Ingen fugler rundt Bolærne

Egil Soglo

Naturoppsynsmann Egil Soglo er bekymret for utviklingen, og håper at forvaltningsmyndighetene tar tak i problematikken.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Tidligere var det svært mange måker som brukte de mange verneområdene ved Bolærne som hekkeområder. I dag finnes det ikke måker igjen der.

Soglo forteller at dette har en naturlig forklaring.

– Dette var et militært område, og det var håndhevet av et knallhardt ferdselsregimet så lenge forsvaret var til stede der. Da var det roligere og en mer attraktiv hekkeplass for sjøfugl.

Etter at forsvaret trakk seg ut, har det vist seg at det ferdselsforbudet forvaltningsmyndighetene har satt opp ikke er godt nok forteller Soglo videre.

Hvor er fuglene nå?

– De flytter på seg. Etter at området rundt Bolærne ikke var attraktivt lenger har de flyttet seg lengre innover i fjorden og funnet hekkeområder som er mer egnet for dem akkurat nå, sier Soglo.

Tilgang på mat avgjør

Det er maten som stort sett bestemmer hvor sjøfuglen hekker. De siste årene har det skjedd en endring i fiskesamfunnene i havet og det går også utover sjøfuglbestanden ifølge Soglo. Når fiskene forsvinner også sjøfuglen.

– Vi ser at blant annet at fiskemåkene har funnet livsgrunnlaget bedre inne i byene, så de flytter inn mot land og spiser insekter og mark på jordene, samt den maten de finner i byen.

Fiskemåker

Stadig flere fiskemåker trekker inn til byen for å finne mat. Da blir det også naturlig å finne hekkeområder der.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Hva kan må gjøre for å sikre måkene nå, når de hekker på helt andre plasser enn der verneområdene er?

– Det er noe forvaltningsmyndigheten må ta tak i. De har jo sett at områdene rundt Bolærne har vært tomme for fugl lenge, og de har også ønsket å gjøre noe med ferdselsforbudet der. Men det er vanskelig å gjøre endringer på dette. Verneområder og ferdselsforbud er underlagt et rigid regime som er tilpasset at fuglen skulle vært i ro hele tiden, det er den ikke og da får vi problemer, sier Soglo.

Han mener det nå er viktig at forvaltningsmyndighetene både lokalt og nasjonalt tar tak i problematikken og finner ut av hvorfor det er sånn, og hva en kan gjøre for å endre utviklingen.

– Dokumentasjonen på hvordan situasjonen for sjøfuglbestanden er god. Nå håper jeg vi kan få satt søkelyset på dette å finne ut av årsaken, avslutter Soglo.