Køkaos i Vestfold

Køen er lang på E18-omkjøringsveiene nord i fylket fredag ettermiddag.

Køen er lang på E18-omkjøringsveiene nord i fylket fredag ettermiddag.

Helgeutfarten har startet, og fredag ettermiddag melder bilister om lange køer på E18-omkjøringsveiene nord i Vestfold. Det gjelder særlig i nordgående retning.

Trafikken står stille langt nedover E18. Køen er saktegående i begge retninger før avkjøringene til omkjøringsvegene rundt den stengte Skjeggestadbrua.

Sørfra kan fylkesvei 313 fra Hellandkrysset, eventuelt fylkesvei 35 Bispeveien fra Åskrysset eller Kopstadkrysset være et alternativ. Nordfra kan man kjøre av mot fylkesvei 35 ved Hanekleivkrysset i stedet for Islandkrysset.

Kø omkjøringsveiene - rett før Bentsrudkrysset

Fredag ettermiddag er køen lang rett før Bentsrud-krysset i Holmestrand, i nordgående felt. Avkjøringa er noen hundre meter fra Skjeggestadbrua, og bildet er tatt i 16.30-tiden. Bentsrudkrysset er avkjøring 31.

Foto: Hans-Einar Løvseth

Hellandbrua på E18 sør for Holmestrand ble åpnet for trafikk like før klokken 07.00 fredag morgen. Dermed ble fylkesvei 315 mellom Bentsrudkrysset og Islandkrysset en mulig omkjøring i stedet for gjennom Holmestrand sentrum.

– Mye stygg kjøring

Are Jacobsen er bussjåfør i Unibuss og kjører blant annet på E18-omkjøringsveiene. Han merker at veldig mange er veldig utålmodige på disse veiene om dagen.

– Det er en god del ekstra trafikk her for tida. Jeg har merket at folk tror at de fremdeles er på motorveien selv om de kjører på lokale veier, blant annet skoleveier. Mange, inkludert barna våre, har omkjøringsveiene som nærmiljøet sitt, sier han til NRK.no.

Jacobsen sier at han ser mye stygg oppførsel i trafikken på omkjøringsveiene.

– Fredag morgen ble jeg tutet på da jeg skulle slippe av skolebarn. Jeg har blitt forbikjørt midt i et kryss, folk har kjørt forbi med trafikk imot, og i går ble jeg forbikjørt mellom Holmestrand og Sande selv om det var doble sperrelinjer i veien.

Senk skuldrene

Jacobsen oppfordrer bilister til å senke skuldrene når de kjører på omkjøringsveiene.

– For det kan oppstå ganske farlige situasjoner. Når folk skal hjem fra jobb eller opp på hytta for å gå på ski, er det bedre å komme fram fem- ti minutter senere enn å ikke komme fram i det hele tatt, eller å ødelegge livet til noen andre på veien, sier han.